گزارش ۱=جلسه عمومی اتاق تجارب و مباحث کارگری نهادهای همبستگی ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷

گزارش ۱

جلسه عمومی اتاق تجارب و مباحث کارگری نهادهای همبستگی ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷

. آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی

. چگونگی تداوم فعالیتها در اشکال مختلف در جهت مداوا و درمان سریع و آزادی فوری رضا شهابی

جلسه با سرود انترناسیونال برنامه خود را آغاز نمود .

در ابتدای جلسه مقدمه ای از دستگیری رضا شهابی، شرحی از چگونگی اعتصاب غذای پنجاه روزه اش و پیام  او، مروری بر مبارزات فعال داخل و خارج و میزان همبستگی وسیعی که درنتیجه این حرکتها در بین تشکلات کارگری و اجتماعی در این دو عرصه بوجود آمده، همچنین در مورد سیاست جنایتکارانه جانیان سرمایه بویژه قوه قضایی در رابطه با محکومیت رضا شهابی و بی توجهی به وضعیت جسمی اش در اثر اعتصاب غذای طولانی و عدم درمان او این خطر را پیش رو دارد که با سرنوشتی مانند شاهرخ زمانی، محمد جراحی و دیگر کارگران زندانی مواجه شود تاکید بعمل آمد.

 فعالین کارگری حاضر در جلسه نکاتی در مورد وضعیت فی الحال رضا شهابی، اوضاع جنبش کارگری و فعالین کارگری زندانی، شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، استبداد و خفقان پلیسی و  تاثیرات آن بر زندگی و مبارزه کارگران را بحث نمودند. همچنین آنها بر ضرورت مبارزه فعالتر کارگران و متحدین او از جمله: معلمین، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان و.. در سطوح اجتماعی وسیع تر تاکید  ورزیدند.

جلسه بر ادامه اعتراضات و گردهمایی های عمومی در رابطه با آزادی کارگران و زندانیان سیاسی وارد بحث آزاد گردید و بر این تاکید داشت که با انتقال تجارب و اتحاد عمل در عرصه های مختلف  فعالیتهایی که در این راستا انجام میگیرد، با  ایجاد انسجام و سازماندهی در سطوح مختلف این مبارزات بتوان دامنه مبارزات را بشکل چشمگیرتری ارتقاء داد.

جلسه در فضایی دوستانه و بر مبنای همفکری و تبادل نظر و یافتن راهکارهایی در تداوم هر چه بهتر مبارزات جاری برای آزادی کارگران زندانی تداوم یافت. جمع حاضر در اتاق بر این اذعان داشتند با نیروی بالقوه ای که در خارج از کشور موجود است، با سازمان دادن و بسیج همگانی آن می توان در جهت اهداف و مبارزات طبقه کارگر قدمهای موثرتری برداشته و  با مبارزات در ایران هم صدا شود.

در جلسه پیشنهادات چندی از طرف حاضرین در جلسه طرح شد که اهم آنها عبارتند از :

/  تاکید بر ادامه تماس با اتحادیه ها و سازمانها ی مترقی و انسانی، تماس با امنستی و پزشکان بی مرز و تشکلات مشابه

/ برگزاری  تظاهرات و تحصن در مقابل اتحادیه ها، پارلمانها و وزارتهای خارجه

/ برگزاری یک روز و یا یک هفته اعتراضی همزمان بین المللی در شهرها و کشورهای مختلف

/ ایجاد کمیته ها و کمپینهای مختلف در شهرها و کشورها و دخیل کردن تشکلها و افراد مختلف در برنامه ریزی و تصمیم گیریها و اجرای جمعی

/ تماس دوباره با اتحادیه ها، سندیکا ها که تا کنون در اعتراض به اعمال ضد کارگری و انسانی جمهوری اسلامی نقش داشته اند در جهت ادامه فشار به جمهوری اسلامی و دولتهای محل فعالیت

/ تاکید برادامه جلسات و برنامه ریزی و سازماندهی تا حد سراسری شدن اعتراضات

اتاق تجارب و مباحث کارگری نهادهای همبستگی جلسه بعدی برای بحث و گفتگوی جمعی، شنیدن گزارشات و اقدامات عملی برای  برنامه ریزیهای سراسری، مشترک و متحد را به زودی به اطلاع عموم خواهد رساند.

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

 

nhkommittehamahangi@gmail.com

 

اتاق تجارب و مباحث کارگری نهادهای همبستگی ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷

 

نظرات مسدود است.HOME