گزارش – شاهرودی را با خفت و خواری بردند.تجمع مخالفان حکومت در فرودگاه هامبورگ و سخنرانی مینا احدی

شاهرودی را با خفت و خواری بردند.تجمع مخالفان حکومت در فرودگاه هامبورگ و سخنرانی مینا احدی

شاهرودی را با خفت و خواری در یک صندلی چرخدار در حالیکه هنوز عمل جراحی مغزش انجام نشده و حالش خراب بود، در یک اطاق مخفی کرده و سپس بعد از اینکه مسافران سوار شدند ، او را سوار هواپیما کرده و باز پس فرستادند. خطاب به همه سران حکومت اسلامی و دزدان حاکم باید بگویم حساب کار دستتان باشد. این تازه آغاز جنبش تعقیب و دستگیری و محاکمه همه شما جانیان است.روزنه

فیلم سخنرانی مینا احدی در فرودگاه هامبورگ

سخنرانی پر شور مینا احدی در فرودگاه هامبورگ علیه برگشتن شاهرودی به ایران

سخنرانی پر شور مینا احدی در فرودگاه هامبورگ علیه برگشتن شاهرودی به ایران

Posted by ‎حزب کمونیست کارگری ایران‎ on Thursday, January 11, 2018

عکس از آکسیون اعتراضی در فرودگان هامبورگ

Posted by ‎حزب کمونیست کارگری ایران‎ on Thursday, January 11, 2018

Posted by Mina Ahadi on Thursday, January 11, 2018

 

نوشتن نظرHOME