گزارش از آکسیون اعتراضی کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان در گوتنبرگ، سوئد- اطلاعیه شماره۱۲

اطلاعیه شماره
گزارش از آکسیون اعتراضی کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان در گوتنبرگ، سوئد


در روز سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ برابر هفتم نوامبر ٢٠١٧ میلادی ، بدنبال برنامه ریزی از قبل تعیین شده که قرار است هر دو هفته یکباراین حرکت اعتراضی صورت گیرد ، با شرکت جمعی از فعالان سیاسی و چپ و کمونیست و فعالین کارگری در میدان یرن توریت گردهم آمدیم و با برافراشتن پلاکاردها و عکسهای فعالین کارگری در بند، رضا شهابی، محمود صالحی و فواد زندی و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دیگر که هم اکنون در سیاه چالهای رژیم سرمایه داری اسلامی ایران تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند، به میدان آمدیم
در این آکسیون با سر دادن شعارهائی مبنی بر آزادی کارگر زندانی ، زندانی سیاسی، حمایت بیدریغ از فعالان کارگری در بند، محکوم کردن رژیم ایران و جلب حمایت و جلب همبستگی طبقاتی و اطلاعیه به زبان سوئدی که بدین منظور تهیه کرده بودیم در میان عابرین و مردمی که کنجکاوانه به عکس ها و پلاکاردهایمان خیره میشدند، پخش و با گپ و گفتگو در جهت جلب حمایت آنان موفق بودیم . در این فرصت چند بار از جانب یکی از رفقا پیام آکسیون به زبان سوئدی قرائت گردید که مورد توجه قرار عابرین قرار گرفت . لازم به یادآوری است که این روز مصادف بود با صدمین سال انقلاب کارگری ١٩١٧ روسیه که بدین مناسبت سرود انترناسیونال به زبان های مختلف انگلیسی، سوئدی ، روسی ، فارسی و کردی در میان شور حاضرین و حتی تعدادی از عابرین در آکسیون از بلندگو پخش گردید که حال و هوای شورانگیزی ایجاد نمود.
آکسیون پس از یکساعت با سر دادن شعارهای مبارزاتی به پایان رسید
درپایان ضمن دست مریزاد به همگی عزیزانی که در این هوای بارانی و سرد پائیزی، فضائی صمیمی و گرم را فراهم و ما را همراهی کردند قدردانی می کنیم.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
هفتم نوامبر ٢٠١٧ میلادی

نظرات مسدود است.HOME