گزارشگر ماهی سیاه کوچولو-دورغگو دورغگو

دورغگو دورغگو


اگر مارگارت تاچر نخست وزیر سابق انگلیس به ” شیردزد” پچه های مدرسه معروف شده بود، چرا که دستور داده بود تغذیه رایگان شیر را از برنامه مدارس حذف کنند، امروز خانم ترزا می در برنامه جدیدش غذایی که به بچه ها در مدارس داده میشود را حذف خواهد کرد.
نخست وزیر فعلی انگلستان خانم ترزا می برای کسب مجدد سمت نخست وزیری دست به هر حیله و دورغی میزند تا ارای بیشتری را در رفراندمی که در هشتم ماه جون برگزار میشود به نفع خود مصادره کند. او که سعی دارد تصمیمات خشن و ضد کارگری خود را در پشت صدایی “آرام و گوشنواز” پنهان کند باعث اعتراض اقشار مترقی در انگلیس شده است. گروهی یه اسم کاپیتان اس کا ا آهنگ رپی ساخته اند که این روز ها اجازه ندارد از رادیوهای انگلیس پخش شود. این اهنگ به دورغ های خانم ترزا می میپردازد. اما قلدری این خانم دستور “ممنوعیت پحش” این آهنگ را از رادیوهای انگلیس صادر کرده است. چندی پیش هم همین خانم وقتی داشت از یک کارخانه بازدید میکرد تا رای کارگران را با فریبکاری به نفع خود مصادره کند دستور داد که خبرنگاران را در اتاق نگهداشته و در را بروی آنها قفل کند تا کسی از “وعده های فریبکارانه ” این خانم مطلع نشود و به بیرون درز پیدا نکند.
آهنگ دورغگو به زبان انگلیسی را در لینک زیر گوش کنید

Captain SKA – Liar Liar GE2017

گزارشگر ماهی سیاه کوچولو*;) winking
__._,_.___

نظرات مسدود است.HOME