کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری-در اعتراض به حکم قرون وسطایی شلاق،دادگاه حکومت اسلامی ناچار به بررسی مجدد شد

در اعتراض به حکم قرون وسطایی شلاق،

دادگاه حکومت اسلامی ناچار به بررسی مجدد شد

زمانه زیویه دانشجوی ترم آخر رشته‌ حقوق دانشگاه پیام نور سقز به همراه ایوب جوان‌پور و منارە ملاویسە با اتهاماتی همچون “اقدام علیە امنیت ملی”، “شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “اخلال در نظم عمومی” از طریق حمایت از رفراندوم  استقلال اقلیم کردستان عراق در هفته اول آذر ۱۳۹۶ مورد محاکمه قرار گرفتند. هر کدام از نامبرده گان که بە ۵٠ ضربه شلاق در ملاء عام و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصدهزار تومان جریمه‌ نقدی محکوم شده‌اند، به احکام صادره اعتراض کردند و درخواستشان جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، ارسال شد. این افراد که با تودیع وثیقه‌ ۸۰ میلیون تومانی امکان آزادی یافته‌اند، علت صدور احکام مذکور را “غیرقانونی و صرفا بر مبنای ادعاهای وزارت اطلاعات” عنوان کرده‌اند.

صدور این حکم قرون وسطایی از سوی دادگاه حکومت اسلامی، مورد اعتراض مردم آزادیخواه و نهادهای مدافع حقوق انسانی در داخل و خارج قرار گرفت و کمپینی در همین رابطه و در محکومیت این احکام براه افتاد. اکنون بدنبال اعتراض نامبردگان و بدنبال حمایت وسیع از آنان و بازتاب کمپین اعتراض به حکم شلاق، دادگاه حکومت اسلامی ناچار به عقب نشینی شده است و قرار است در دادگاه تجدید نظر مجددا بررسی شود.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری مردم آزاده را فرا میخواند که با اعتراضات گسترده خود حکم قرون وسطایی شلاق و دیگر احکام ضد انسانی حکومت اسلامی را متوقف کنند. صدور و اجرای حکم شلاق بخاطر”هر جرمی”، شنیع و ضد انسانی است و باید بشدت محکوم شود. با تداوم اعتراض به این احکام میتوان و باید شلاق را از دست مرتجعین حاکم درآورد و آنرا بعنوان سند جنایت حکومت اسلامی علیه بشریت در موزه ها به نمایش گذاشت.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

۳۰ آذر ۹۶

۲۱ دسامبر ۲۰۱۷

 

نظرات مسدود است.HOME