کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران – اطلاعیه خبری؛ ‍ مقاومت مردم “دزلی در اورامانات” در مقابل یورش و محاصره روستا توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی!

اطلاعیه خبری؛

مقاومت مردم “دزلی در اورامانات” در مقابل یورش و محاصره روستا توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی!

پنجشنبه ١٢ بهمن ماه، به دنبال اعتراض مردم روستای دزلی به مسدود کردن نقطه مرزی “ملخورد” یکی از گذرگاههای مرزی تردد کولبران، مردم این روستا علیه این اقدام دست به اعتراضی عمومی زدند. رژیم با گسیل چند واحد از نیروهای هنگ مرزی این روستا را به محاصره در آورند. مردم معترض ضمن مقابله و مقاومت در مقابل هجوم اشغالگران، مسیر رفت و آمد آنان به اورامانات را مسدود کرده اند. تا لحظه انتشار این خبر تنش همچنان ادامه دارد و گذرگاه مرزی ملخورد بازگشائی نشده است.

قلدری نظامی  اوباش جمهوری اسلامی  رو به افول است، مردم در سطح سراسری علیه نیروهای حنایتکار اسلامی دست به مقاومت و مبارزه میزنند. مقاومت مردم مبارز “دزلی در اورامانات” ادامه اعتراضات سراسری مردم در ایران است که علیه دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و علیه بیکاری، گرانی و فقر و فساد حاکمان رژیم هار اسلامی  بخیابانها آمده اند.

درود بی پایان به مقاومت و اعتراض “دزلی در اورامانات”!

١٢ دی ١٣٩۶

١ فوریه ٢٠١٨

نوشتن نظرHOME