کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران پوپلین

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران پوپلین


بر اساس خبر دریافتی بیش از ۳۰۰ تن از کارگران کارخانه “ایران پوپلین” رشت در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد و چندین ماه حق بیمه مقابل درب این کارخانه تجمع کردند.

این در حالی است که علاوه بر دستمزد، چندی ماه است که حق بیمه کارگران این کارخانه که در زمینه تولید انواع پارچه فعالیت می کند، پرداخت نشده است. این کارگران می گویند، در حالیکه در گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ کارگر در کارخانه ایران پوپلین مشغول کار بودند اما امروز تعداد کارگران باقیمانده به ۳۱۴ نفر رسیده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۲۲ آبان ۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نظرات مسدود است.HOME