کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-محمود_صالحی را به شکلی غیر انسانی روانه زندان سقز کردند!

محمود_صالحی را به شکلی غیر انسانی روانه زندان سقز کردند!
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته شش مهر ماه ۱۳۹۶ در حالی که محمود صالحی از فعالین جنبش کارگری پس از انجام دیالیز از بیمارستان سقز خارج می شد، چند مامور لباس شخصی که انتظارش را می کشیدند، با حکم بازداشت در برابرش قرار گرفتند. بر اساس خبر منتشره توسط خانواده محمود صالحی، آنها پس از ابلاغ حکم یک سال زندان، او را به زندان مرکزی شهر سقز انتقال می دهند. این در حالی است که بیمار دیالیزی باید پس از آن، استراحت داشته باشد. همچنین محمود صالحی بر اثر زندان و بازداشت های مکرر دچار بیماری های متعدد شده و نیاز به مراقبت و درمان دارد.

بدون شک دستگیری محمود صالحی در سقز، ادامه روندی است که حاکمیت برای مقابله با اعتراض های گسترده کارگری در سراسر ایران گرفته است. یورش به اعتراضاتی مانند کارگران معترض اراک و زندانی کردن رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و… بخشی از حرکت مقابله با جنبش کارگری و معلمان است.

بازداشت محمود صالحی و انتقال وی به زندان، البته چیز تازه ای نیست و برای همه ما آشناست و برای مقابله به جنبش اعتراض کارگران، این اقدامات سرکوب گرانه ادامه خواهد یافت. اما آنچه روز گذشته در مقابل چشم همگان اتفاق افتاد، خروج این فعال کارگری از بیمارستان و کمین کردن مامورین امنیتی لباس شخصی برای انتقال او به زندان بود. مگر محمود صالحی چه گناهی کرده بود که در حالی که در حال درمان بود، به شکلی غیر انسانی او را روانه زندان کردند؟مگر غیر از این است که همه اتهامات او در رابطه با کارگران و مطالبات آنها و روز جهانی کارگر است؟

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت و زندانی کردن محمود صالحی را بشدت محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط او و انتقال وی به بیمارستان برای مداوای بیماری اش می باشد. آزادی کارگران و معلمان دربند و همه زندانیان سیاسی خواست همه انسان های شرافتمند و آزادیخواه است. جای کارگران و فعالین کارگری در زندان نیست!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – هفتم آبان ۱۳۹۶

@khamahangy
تماس با ما @hkomite

نظرات مسدود است.HOME