کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-یاد و خاطره علی اشرف درویشیان را گرامی می داریم!

یاد و خاطره علی اشرف درویشیان را گرامی می داریم!

امروز چهارم آبان ۱۳۹۶، قلب علی اشرف درویشیان برای همیشه از تپیدن باز ایستاد. با مرگ او، کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران و کودکان فرودست جامعه، یکی از نویسنده گان واقعگرا، مبارز و برابری طلب را از دست دادند. براستی که او ” رفیق کودکان، یار و یاور طبقه‌ی کارگر و تمام انسان‌هایی بود که برایفردایی روشن و شایسته‌ی انسان، مبارزه می‌کنند. ”
علی اشرف درویشیان نویسنده ای بزرگ بود که به جز برای قلم، برای هیچ کس و هیچ حاکمی سر فرود نیاورد. چه آن زمان که در دهه ۵۰ تا آستانه بهمن ۵۷ در زندان محبوس بود و چه آن هنگام که در دهه ۷۰ برای اهدای جوایز ادبیدولتی، دعوت اش کردند؛ او در پاسخ به این دعوت در مصاحبه ای گفت که من چگونه در مراسمی دولتی شرکت کنم، مادام که از یک سو مردم ام در فقر بسر می برند و از سوی دیگر سایه سانسور بر سر ادبیات ما سنگینی می کند؟!
علی اشرف درویشیان بیش از نیم قرن صادقانه با قلم اش از کار و زحمت مردمی نوشت که در کنارشان زندگی می کرد و درد و رنج آنها را با کلمات به تصویر می کشید. این نویسنده توانمند با کتاب ” از این ولایت ” از زندگی و مرگ نیازعلی ” نداردها ” می نویسد و در ” آبشوران ” زندگی فلاکت بار محله های فقیر نشین و حاشیه ای شهر کرمانشاه را در برابر چشمان خواننده به نمایش می گذارد. در جایی دیگر، ” کلاش قرمز ” دختری به نام ” گل طلا ” را بر مرکب خود می نشاند و در آسمان شهر به پرواز در می آید تا فاصله طبقاتی که حاکمیت سرمایه به ارمغان آورده را به او نشان دهد.
علی اشرف درویشیان آثار ارزنده ای دیگری مانند ” درشتی “، ” فصل نان “، و ” صمد جاوادنه شد ” ( به یاد صمد بهرنگی )، ” خاطرات صفر خان ” از زندانیان سیاسی قدیمی، و… نیز دارد. اما به همه اینها باید رمان ” سال های ابری ” را اضافه کرد که گنجینه ای تاریخی و ارزشمند از شرایط زندگی و رویدادهای اجتماعی یک دوره معین از تاریخ ایران است. آثار علی اشرف درویشیان برای همیشه در یاد و خاطرات همه پوینده گان هنر و ادبیات کارگری و معترض به نظام نابرابر سرمایه داری ماندگار است.
ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری که در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری متشکل شده ایم، فقدان و درگذشت علی اشرف درویشیان را به همسر و فرزندان و دیگر بستگان و بخصوص به اعضای کانون نویسندگان و همه دوستداران اش تسلیت می گوییم. یاد و خاطره علی اشرف درویشیان برای همیشه ماندگار و جاوادنه است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – چهارم آبان ۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نظرات مسدود است.HOME