کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -امید شجاعی هم از میان ما رفت

امید شجاعی هم از میان ما رفت

با خبر شدیم که روز گذشته، ساعت ۷ عصر، شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، پیکر امید شجاعی فعالکارگری و از اعضای پیشین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری سقز، باحضور صدها نفر از مردم و فعالین کارگری، درروستای “مولان آباد”به خاک سپرده شد.

زنده یاد امید شجاعی درساعت سه و نیم بامداد روز شنبه بر اثر واژگون شدن اتومبیل اشدرروستای “توراخ تپه ” جاده مریوان – سقز، متاسفانه جان خود را از دست می دهد.

ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری جان باختن امید شجاعی، اینرفیق عزیزمان را به خانواده و دیگر بستگان و دوستان ایشان تسلیت می گوییم. یاد و خاطره اشبرای همه ما ماندگار و عزیر است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نوشتن نظرHOME