کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –برگزاری تجمع اعتراضی بر مزار “مصلح حسینی” کارگر سنندجی

برگزاری تجمع اعتراضی بر مزار “مصلح حسینی” کارگر سنندجی

همان طوری که در روزهای اخیر در خبرها آمده بود، دو نفر کارگر ساختمانی در یک ساختمان مسکونی در حال ساخت واقع در محله نبوت سنندج در حال استراحت بودند که این ساختمان توسط عوامل شهرداری به آتش کشیده شده و آنها زنده در آتش سوختند. در این فاجعه تلخ، متاسفانه پس از چند روز، مصلح حسینی در بیمارستان تبریز بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست می دهد و برادر دیگر به نام ” ناصح ” از ناحیه پا و سر دچار سوختگی شده است.
این جنایت در میان توده های کارگر و زحمتکش و فعالین کارگری و مدنی و گروه های کوهنوردی سنندج، بازتاب گسترده ی به دنبال داشت و خشم عمومی را بر انگیخت. در پی آن مردم و فعالین تصمیم گرفتند که در مقابل شهرداری سنندج تجمع اعتراضی بر پا کنند و این جنایت مامورین شهرداری را محکوم کنند و خواهان مجازات عامرین و عاملین این جنایت شوند. اما نیروهای امنیتی با محاصره خیابان های منتهی به شهرداری از ورود معترضین جلوگیری کردند و حتی از تجمع دو و سه نفره جلوگیری می کردند. اما تمام این شرایط امنیتی نتوانست مانع از تجمع کارگران و فعالین کارگری شود و آنها ظهر روز چهارشنبه در بهشت محمدی تجمع کردند.
بر اساس خبر دریافتی، روز چهارشنبه هشتم شهریور، جمعی از کارگران و فعالین کارگری و گروهای کوهنوردی شهر سنندج در بهشت محمدی و بر مزار این کارگر جان باخته که توسط عوامل شهرداری زنده در آتش سوخت، تجمع نمودند. تجمع کننده گان با در دست داشتن پوسترهایی و با شعار ” شهرداری عامل مرگ کارگران ” و “عاملان این جنایت باید محاکمه شوند “، مراتب نفرت و انزجار خود را از این عمل جنایتکارانه ابراز داشتند. در ادامه یکی از فعالین کارگری طی سخنانی از طرف کارگران و فعالین کارگری و گروهای کوهنوردی، ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده این عزیز جانباخته، شهرداری را مسبب این جنایت معرفی کرد. از سوی دیگر نیروهای امنیتی که در محل برگزاری حضور داشتند، با حمله به حاضرین تمام پوسترها را از آنان گرفته و پاره کردند. در پایان این تجمع، دهها نفر از فعالین کارگری تشکر و قدردانی نمودند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۹ شهریور ۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نوشتن نظرHOME