کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –ادامه اعتصاب کارگران شاغل وبازنشسته یشکر هفت تپه

ادامه اعتصاب کارگران شاغل وبازنشسته یشکر هفت تپه

بر اساس خبر دریافتی صبح امروز دوشنبه ۲۹ خرداد، اعتصاب و تجمع کارگران شاغل و بازنشسته نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پاسخگویی مدیریت شرکت در خصوص مطالبات معوقه، مانند روزهای گذشته، مقابل درب ورودی شرکت ادامه یافت. کارگران به دلیل برخورد چند روز قبل نیروی انتظامی با متحصنین، مانع ورود نیروی انتظامی به شرکت شدند.
از صبح، هنگام مراجعه بازنشسته ها به شرکت نیز حراست مانع ورود آنها شده بود. این موضوع باعث ناراحتی کارگران شد و بازنشسته ها وارد مدیریت حراست شدند و از مدیریت حراست خواستند به دلیل اینکه بازنشسته است و دو شغله محسوب می شود، شرکت را ترک کند.
موضوع دیگری که امروز باعث اعتراض شاغلین بود و آنها خواستار اجرای آن توسط مدیریت شرکت بودند، بخشنامه استانداری در خصوص کاهش ساعت کار به دلیل گرمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی است.
کارگران طی چند روز گذشته با تماس و مراجعه به مسئولین شهرستان به دلیل ناکارآمدی مالکین جدید، خواستار واگذاری مجدد شرکت به دولت شدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نظرات مسدود است.HOME