کمپین نجات رامین حسین پناهی-ملاقات با رامین و افشین حسین پناهی در زندان سنندج و آخرین اخبار !

ملاقات با رامین و افشین حسین پناهی در زندان سنندج و آخرین اخبار !

امروز یکشنبه دایه شریفه مادر رامین و افشین حسین پناهی به همراه انور حسین پناهی برادر بزرگ افشین و رامین و فعال حقوق مدنی در کردستان و آقای احمدی نیاز وکیل رامین با این دو زندانی سیاسی رامین و افشین حسین پناهی ملاقات کردند.

در این ملاقات بنا به گفته وکیل رامین اوضاع جسمی و روحی هر دو زندانی سیاسی خوب بود و آنها پس از شنیدن قول مساعد مسئولین زندان و مقامات مربوطه در مورد این پرونده، و با همراهی و پا در میانی فعالین مدنی در شهر سنندج به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

کمپین نجات رامین حسین پناهی ، از همه شما مردمی که در ایران و در دنیا به یاری رامین و افشین شتافته و صدای اعتراض آنها به احکام ظالمانه و بویژه حکم ضد انسانی اعدام بر علیه یک فعال سیاسی را بگوش جهانیان رساندید ، نهایت تشکر رادارد. بنظر میرسد صدای اعتراضات به گوش مقامات حکومت اسلامی رسیده که امروز یکشنبه ، یعنی یک روز بعد از روز جهانی اعتراض به حکم اعدام بر علیه رامین حسین پناهی، امکان ملاقات با این دو زندانی را فراهم کرده و در این مورد قول مساعد داده اند . رامین و افشین حسین پناهی امروز یکشنبه به اعتصاب غذای خود خوشبختانه پایان دادند.
ما این کمپین را تا اعلام رسمی لغو حکم اعدام رامین به پیش خواهیم برد. مبارزه متحدانه همواره موثر است و یکبار دیگر از همه شما عزیزانی که همراه ما بوده و هستید نهایت تشکر را داریم.
کمپین نجات رامین حسین پناهی
یکشنبه ١۵ بهمن ماه ١٣٩۶ برابر با ۴ فوریه ٢٠١٨

نوشتن نظرHOME