کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی / گوتنبرگ ـ سوئد- اطلاعیه هشتم، کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی

اطلاعیه هشتم، کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی
فراخوان به آکسیون
رفقا و نیروهای مترقی!


طبق آخرین خبر و بر اساس پیام رضا شهابی از زندان رجایی شهر کرج به تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، که در کانال رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز درج شده است، رضا شهابی از تمامی کارگران، اعضای سندیکا، دانشجویان، فعالین اجتماعی وخانواده ها و انسان های آزاده که به حبس ناعادلانه او همراه با دیگر فعالین کارگری اعتراض کرده بودند ضمن تشکر و قدردانی از شرایط موجود خود سخن گفت. او در پایان این پیام گفت:”وضعیت من کماکان ناروشن است و با وجود وعده های مقامات برای پایان دادن به این وضعیت، کماکان در حبس و بدون مراقبت پزشکی مناسب به سر می برم”. او در نهایت از ما چنین درخواست کرد که:”حمایت همبندان محترمم، خانواده عزیزم، همسر بزرگوارم و همکاران زحمتکش سندیکای کارگران شرکت واحد و نیز حمایت کارگران و مدافعین حقوق کارگری و انسانی در ایران و در سطح بین المللی تنها ضامن آزادی من و دیگر همقطاران در بند خواهد بود”.
رسم مبارزه و ضمانت آزادی بی قید و شرط را چنین بوده و هست که رضا شهابی یکبار دیگر آن را با نوشتن دیگر همقطاران در بند بیان می کند. ما نیز در برابر عزم سترگ و آشتی ناپذیر رضا سر فرود می آوریم و ضمن حمایت تمام قد از او و مطالباتش دفاع می کنیم و در مورد هشتاد و یکمین روز اعتصاب غذای محمد نظری که اینچنین از زبان خودش در نامه ای به مورخ چهارشنبه ۲۶ مهر، بیان شده: “بی کس ترین زندانی این شهرم! شهری که با نام زندانش عجین شده است، با عجایب، شهری که ۸۱ روز از اعتصابم می گذرد اما هیچ گوش شنوا و دست یاری دهنده ای از آن برای من نمانده است”. او در ادامه چنین درخواست می کند.”کمکم کنید، کمک کنید صدایم شنیده شود که اکنون چیزی جز مرگ برای رها شدن از این عذاب زندان و اعتصابم برایم نمانده است”.
فراخوان برای آکسیون!
رفقا و نیروهای آگاه و مترقی، ما شما را دعوت می کنیم که یکبار دیگر در کنار هم و در میدان مرکزی شهر”یرن توریت” گردهم بیآئیم تا صدای رضا شهابی ها، نظری ها، سعید شیرزادها، بهشتی لنگرودی ها، بداغی ها، عبدی ها و دیگر زندانیان دربند در سیاهچال های رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی باشیم. حضور یکایک شما همان ضمانتی است که رضا شهابی در پیامش تاکید کرده است، حضور پرشور شما می تواند حلقه های زنجیر پا و دست زندانیان سیاسی را در هم بکوبد و بی تردید می تواند نقش بسزایی در آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی ایفا نماید.
زمان: سه شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با دوم آبان ۱۳۹۶
ساعت: ۱۷ تا ۱۸
مکان: میدان یرن توریت / گوتنبرگ ـ سوئد
صدای رضا شهابی و دیگر زندانیان دربند باشیم.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران
کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی / گوتنبرگ ـ سوئد

نظرات مسدود است.HOME