کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ، سوئد-٣٢اطلاعیه شماره گزارش آکسیون اعتراضی سه شنبه سی ام ماه ژانویه ٢٠١٨

٣٢اطلاعیه شماره

“کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!”

گزارش آکسیون اعتراضی سه شنبه سی ام ماه ژانویه ٢٠١٨

مردم آزاده و مترقی!

روز سه شنبه سی ام ژانویه ٢٠١٨ میلادی برابر با دهم بهمن ۱۳۹۶، در ادامه آکسیون های هفتگی جمعی از مبارزان کمونیست و فعالین سیاسی و کارگری با دعوت کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد، از ساعت ١٧ با برافراشتن عکس و پلاکارد زندانیان سیاسی و کارگری در میدان”یرن توریت” یکی از مراکز پر رفت و آمد شهر گوتنبرگ، همچون سه شنبه های قبل یک صف و متشکل در میدان مستقر گشتند.

در آغاز با پخش سرود انترناسیونال «سرود همبستگی طبقاتی کارگران» مارش آغاز به صدا درآمد، سپس از جانب یکی از اعضای کمپین پیام آکسیون به زبان سوئدی خوانده و از طریق بلندگو قرائت شد. در ضمن در خلال برنامه اطلاعیه های کمپین هم که به زبان سوئدی چاپ شده بود در میان عابرین و رهگذران پخش می شد که مورد استقبال قرار گرفت.

در خلال برنامه یک ساعته آکسیون ایستاده مرتب شعارهای انقلابی در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگر و در محکومیت رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی به زبان های سوئدی و فارسی تکرار می شد. سرودهای انقلابی و کارگری هم مرتب از طریق بلندگو برای جلب نظر عابرین پخش می شد و فضائی انقلابی و پر شوری به آکسیون بخشیده بود.

ما ضمن دست مریزاد به شرکت کنندگان در آکسیون، انتظار داریم جمع بیشتری از آزادگان و کسانی که قلبشان برای مبارزه مردم به جان آمده در ایران می طپد این صف مبارزاتی را تقویت کنند و صدای رسای مردم گرسنه و زندانیان سیاسی بویژه کارگر شریف و شناخته شده “رضا شهابی” را به گوش جهانیان برسانیم.

فراخوان به آکسیون، سه شنبه ۶ فوریه ٢٠١٨ برابر با ١٧ بهمن ۱۳۹۶

در پی خیزش سراسری و با شکوهی که چندی است در ایران آغاز و ادامه دارد و سر ایستادن ندارند باید حمایت گسترده ای شود و از طرفی دیگر باید یادآور شویم که جنبش کارگری در کل و خیزش های خیابانی به طور مشخص یک تهدید حیاتی و بنیادی برای سرنگونی تمامیت رژیم حامی سرمایه داری در ایران است. جنبشی که در میان مردم آزادیخواه و مترقی جهان بازتابی امید بخش یافت. از همین رو برای حمایت از خیزش مردم به جان آمده، برای افشای جنایت ها و خیانت های رژیم، برای آزادی زندانیان سیاسی، برای جلوگیری از کشتار اسیران در بند همچون کشتار دهه

ی شصت، برای اعتراض به هر گونه زندان، شکنجه، ستم و سرکوب، کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ، سوئد شما انسانهای آزادیخواه و مترقی را به آکسیون اعتراضی در روز سه شنبه ۶ فوریه ٢٠١٨ برابر با ١٧ بهمن ۱۳۹۶ در میدان “یرن توریت” از ساعت ١٧ تا ١٨ دعوت می کند تا فریاد رسای، مردم به جان آمده مردم ایران باشیم، صدای دختران “انقلاب” از هر سن و سالی که بر علیه حجاب اجباری به خیابان ها آمده اند باشیم، صدای بی صدای رامین حسین پناهی که در معرض اعدام قرار دارد باشیم، صدای اعتراض و اعتصاب کارگران برای تحقق مطالبات به حق اشان باشیم و نهایتا صدای زندانیان سیاسی و کارگران زندانی با تمام توان باشیم.

پیش به سوی پیوند اعتصابات کارگری با قیام تهی دستان در ایران!

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران به دست مردم متحد!

٣٠ ژانویه ٢٠١٨ میلادی برابر با دهم بهمن ۱۳۹۶

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ، سوئد

نوشتن نظرHOME