کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی گوتنبرگ، سوئد-اطلاعیه شماره ۳۰ ( دستگیرشدگان اعتراضات اخیربی قید وشرط وفوری باید آزاد شوند ) ‎

ا

گزارش آکسیون سه شنبه ٢٣ ژانویه ٢٠١٨

در پی فراخوان کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ ، سوئد طبق روال همیشگی و هفتگی جهت برگزاری آکسیون اعتراضی در ساعت ١٧در میدان “یرن توریت” به همراه دیگر رفقا و دوستان حضور یافتیم.

ابتدا با بر افراشتن پلاکاردها و پوسترهای آماده شده در بخشی از میدان مستقر شدیم و با پخش سرود آکسیون آغاز و سپس پیام کمپین به زبان سوئدی از جانب یکی از اعضا از طریق بلندگو در میدان قرائت گردید که موجب جلب نظر عابرین میشد. عابرین در رفت و آمد را وادار به ایستادن و گوش فرا دادن مینمود.

در ضمن مرتب هم با شعارهای “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و شعارهای دیگر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران که به زبان های سوئدی و فارسی تکرار می شد که جلب توجه مردم در رفت و آمد بود. در میانه میدان هم توسط یکی از فعالین کمپین اطلاعیه کمپین در میان عابرین پخش میگردید که مورد استقبال قرار گرفت.

لازم به یادآوری است که در جریان هستید، کمپین یک برنامه ویژه رادیوئی دو ساعته در روزهای دوشنبه از ساعت ١٨ تا ٢٠ را از طریق اف،ام موج۶. ١٠٢ مگاهرتز را مدتی است که توسط فعالین کمپین پیش می برد و اخیرا هم بصورت زنده از طریق سایت فیسبوکی کمپین هم شنیده می شود که به دوستان و علاقمندان توصیه میشود.

می باشد Reza Shahabi Göteborg – Sweden آدرس فیسبوک کمپین:

دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، بی قید و شرط و فورا باید آزاد شوند، رضا شهابی و زندانیان ملی گروه کارگراند. مبارزات و اعتراضات نسیاسی نباید در زندان باشند و بی درنگ باید آزاد شو و همچنین ایستادگی و مقاومت کارگران خود حقوق پرداخت عدم ماه سه به اعتراض در اهواز فولادسندیکای هفت تپه را نباید فراموش کنیم و در جهت حمایت از مطالبات به حق آنان، اقدام نمائیم. ضمنا فعالین کمپین یورش وحشیانه دولت فاشیست ترکیه، به کردستان سوریه و بویژه کانتون

“عفرین” را محکوم و خود را در کنار صفوف متحد آنان می داند و این امر را یک وظیفه انقلابی برای رهایی مردم منطقه از دست دولت های دیکتاتور و وابسته به امپریالیسم می دانیم.

آکسیون پس از یکساعت در هوائی سرد و با سردادن شعارهای انقلابی به کار خود پایان داد و سپاس بیکران به عزیزانی که کمپین را همراهی کردند و به فراخوان پاسخ مثبت دادند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

برقرار باد پیوند خیزش مردم گرسنه با اعتصابات کارگری در ایران!

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!

٢٣ ژانویه ٢٠١٨ ، برابر با سوم بهمن ۱۳۹۶

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی گوتنبرگ، سوئد

نوشتن نظرHOME