کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ/ سوئد -اطلاعیه شماره ٢٧  چیزی جز از دست دادن نداریم، جز زنجیرهایمان 

اطلاعیه شماره ٢٧  

چیزی جز از دست دادن نداریم، جز زنجیرهایمان 

در پی فراخوان کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران در شهر گوتنبرگ ـ سوئد مبنی بر حمایت از مبارزات و خیزش مردم به جان آمده در ایران و خواست آزادی کارگران و زندانیان سیاسی در روز شنبه سیزدهم ژانویه ٢٠١٨ میلادی درساعت ١۴ در میدان مرکزی شهر گوتنبرگ گرد هم آمده، که به همین مناسبت کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی گوتنبرگ ـ سوئد، از این آکسیون حمایت کرده و با پلاکارد و عکس و پوسترهای گوناگون شرکت نمود و در مسیر راهپیمائی که از میدان “گوستاو آدولف” آغاز گردید ، بطرف “تئاتربزرگ شهر”، با باندرول و پلاکارد و سر دادن شعارهای کوبنده علیه رژیم اسلامی ایران و آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و شعارهای همبستگی طبقاتی کارگری و به اهتزاز در آوردن پرچم های سرخ، شور و هیجان خاصی به راهپیمائی بخشیده بود. جمع زیادی از انسانهای آزادیخواه و مبارز و چپ و کمونیست در این حرکت شرکت داشتند که کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی / گوتنبرگ ـ سوئد، در جهت پشتیبانی از مبارزات بحق مردم به جان آمده در پایان تجمع پیامی به زبان سوئدی قرائت و در ضمن تعدادی اطلاعیه  به زبان های فارسی و سوئدی هم در میان مردم و عابرین در اطراف تظاهرات توزیع گردید که مورد استقبال قرار گرفت. 

در ضمن پیامی هم از جانب فعال کارگری شناخته شده علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه که ضبط شده بود در میدان پخش گردید که به پشتیبانی از خیزش گرسنگان و خطاب به تظاهرات و حاضرین در راهپیمائی بود.این تظاهرات که در هوائی سرد به پیش رفت، با حضور گرم و پر شور حاضرین فضائی دلپذیر فراهم شد که جا دارد از همگی شرکت کنندگان سپاسگزاری کرده و دست مریزاد بگوئیم. 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران! 

هرچه گسترده تر باد مبارزات و خیزش گرسنگان! 

١٣ ژانویه ٢٠١٨ میلادی 

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگسوئد 

نظرات مسدود است.HOME