کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ـ سوئد- ۲۶اطلاعیه شماره مبارزه و مقاومت در خیابان های ایران هنوز ادامه دارد «دعوت به آکسیون اعتراضی»

۲۶اطلاعیه شماره

مبارزه و مقاومت در خیابان های ایران هنوز ادامه دارد

«دعوت به آکسیون اعتراضی»

خیزش های خودجوش در ایران حاصل افزایش فقر، تورم افسار گسیخته، بیکاری روزافزون و عدم چشم انداز به آینده است و در ادامه پاسخی است به بیش از چهار دهه سرکوب، تبعیض های جنسی، مذهبی، ملی و قومی، دزدی ها و اختلاس های سردمداران دولتی یعنی مقامات روحانی و آقا زاده ها، نظامیان، امنیتی ها، انتظامی ها،…… و در یک کلام اعتراض به اختناق، فساد و تبعیض هایی است که حال تا سرنگونی تمامیت رژیم سرمایه داری در ایران ادامه خواهد داشت.رژیم جنایتکار حاکم بر این باور است که با سرکوب خونین معترضان می تواند مردمی که برای سرنگونی اش به خیابان ها آمده اند را مرعوب سازد. این جنایتکاران تاکنون بیش از ۲۶ تن از بهترین فرزندان این آب و خاک را به قتل رسانده و تعداد بیشماری را مجروح و نزدیک بیش از ۳۷۰۰ تن را بازداشت و روانه زندان ها ساختهاند و تعدادی را در زندان به قتل رسانده اند.

زندان هایی که این روزها میعادگاه خانواده هایی است که برای آزادی عزیزانشان تجمع کرده اند. در همین راستا و در تداوم اعتراضات و خیزشهای خیابانی، مردم به جان آمده با شعارهای کوبنده خود یک بار دیگر نشان داده اند که با حربه سرکوب نمیتوان تودههای ناراضی که با شعار” کار، نان، آزادی” در صحنه اعتراضات حضور دارند را حذف کند. د راین راستا و در پی ابراز علاقه آمریکا برای کمک به معترضین، ممکن است آمریکا و متحدینش این بار تجربه شناخته شده سال ۵۷ را تکرار نکرده و به حیله های دیگری اقدام نماید که در جدیدترین اظهارنظررئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، حمایت خود از اعتراضات مردمی در ایران به شهروندان داخل این کشور وعده داده که “در وقت مناسب حمایت بزرگی از سوی ایالات متحده دریافت خواهند کرد”. امپریالست ها و در صدر آنها آمریکا، برای به شکست کشاندن و به کج راه رساندن مبارزات انقلابی توده های محروم ایران و یا نشاندن یکی از نوکران خود در راس قدرت، دست به هر ترقندی خواهند زد. به همین دلیل این وظیفه ما کمونیست ها است که توده های بپاخاسته در ایران را نسبت به همه اشکال گوناگون دسیسه های امپریالیستی آگاه سازیم. و باید یادآور شویم که مبارزه با امپریالیسم و قدرت های ارتجاعی منطقه، جدا از مبارزه پیگیر با رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی نیست.

از طرفی دیگر رضا شهابی که بنا به تائید پزشکان دو بار سکته مغزی کرده است و علیرغم اتمام حکم اش در زندان نگه داشته اند تا جسم اش را به نابودی بکشانند؛ تغییر محل زندان و انتقال او به بند ۲۰۹ زندان اوین دردی را دوا نمیکند، رضا شهابی باید در اسرع وقت و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود.

مردم مبارز و آزادیخواه ایران

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ ـ سوئد، ضمن حمایت و شرکت در تظاهرات “کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران ـ گوتنبرگ ( سوئد) ” در روز شنبه ۱۳ ژانویه ٢٠١٨، در “برنس پارکن” جنب مجسمه یوهنا، شهر گوتنبرگ که در ساعت ۱۴برگزار می شود و همچنین برای آکسیون اعتراضی کمپین در روز سه شنبه ۱۶ ژانویه ٢٠١٨ در ساعت ۱۷ تا ۱۸ در میدان “یرن توریت” شما را دعوت می کند که همگام و یک صدا، پژواک فریادهای حق طلبانه مردم معترض در ایران باشیم، صدای خانواده های تجمع کننده در جلوی زندان های ایران باشیم، صدای کارگران اعتصابی و بی حقوق در ایران باشیم، صدای زندانیان سیاسی در بند باشیم و بالاخره صدای رضا شهابی این کارگر شریف و شناخته شده ای باشیم که با مقاومتش برگی زرین در تاریخ مبارزاتی طبقه کارگر گشوده است.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

پیروز باد خیزش توده ای مردم به جان آمده برای نان ، کار، آزادی!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!

۱۱ ژانویه ٢٠١٨ میلادی برابر با ۲۱ دی ۱۳۹۶

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ـ سوئد

 

نوشتن نظرHOME