کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد-١٧اطلاعیه شماره جای کارگران و فعالین سیاسی در زندان نیست

١٧اطلاعیه شماره

جای کارگران و فعالین سیاسی در زندان نیست


جنبش کارگری ایران و فعالین کارگری یک بار دیگر با پایداری اشان، رژیم را یک گام دیگر به عقب راندند. پس از آزادی فواد زندی روز ۳۰ آبان ۱۳۹۶، پس از ۵۳ روز با قرار وثیقه ی ۲۳۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج، اینبار محمود صالحی چهره شناخته شده جنبش کارگری ایران و یکی از بنیانگذاران “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری”، برای گذراندن دوره یک سال زندان خود، که در روز دوشنبه دوم آذرسال جاری، پس از حدود یکماه که در شرایط سخت جسمی بود و علیرغم هشدار مرتب پزشکان و متخصصان در سیاهچال رژیم سرمایه داری نگه داشته شده بود، سرانجام آزاد گردید. در مدت زمانی که محمود در زندان بود، برای آزادی وی فعالان کارگری در داخل و خارج از ایران و سازمان های بین المللی و سندیکاها و بویژه همرزم و همسر ایشان خانم نجیبه صالح زاده سخنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی تلاش فراوانی را سازمان دادند به ثمر نشست.
لازم به یادآوری است شعبه چهار دادگستری استان کردستان حکم یکسال زندان محمود صالحی را به وجه نقد به مبلغ سه میلیون تومان تبدیل کرد تا یکبار دیگر با باجگیری از کارگران، حکم آزادی محمود صالحی را صادر کند.
اما در مورد رضا شهابی که بنا به اخبار رسیده می باید در تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۶ آزاد شود، باید یادآور شویم که این پایان کار نیست. چون هیچگاه رژیم به آنچه که خود احکام قانونی اعلام می کند نیز پایبند نبوده و نیست. پس تا آن زمان می باید “صدای رسای رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی باشیم”.
انسانهای آزاده و مبارز!
محمود صالحی بخش زیادی از عمر خود را برای دفاع از حقوق کارگران در سیاهچالهای این رژیم گذرانده و در همین ایام زندان دچار بیماری قلبی و از دست دادن دو کلیه اش بوده است که می باید مرتب تحت معالجه قرار گیرد و در هفته باید دو بار در بیمارستان دیالیز نماید که روز بازداشت هم پس ازانجام دیالیز وخارج شدن از بیمارستان به همراه همسرش ، بازداشت میشود.
کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد، آزادی کارگر پیشرو محمود صالحی را به جنبش کارگری، فعالین کارگری و جامعه ی مترقی و آگاه، تبریک گفته و این امر یکبار دیگر ثابت میکند که پشتیبانی فعالین کارگری و دیگر نیروها در سطحی وسیع و گسترده از کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی به نتیجه میرسد و در ادامه برای آزادی رضا شهابی، محسن عمرانی ،محمود بهشتی لنگرودی، محمد نظری، سعید شیرزاد، رامین حسین پناهی، اسماعیل عبدی و…… باید به پشتیبانی عملی خود ادامه دهیم، تا به نتیجه مطلوب برسیم
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم سرمایه دار جمهوری اسلامی ایران
کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد
۲۶ نوامبر ٢٠١٧ میلادی برابر با ۵ آذر ۱۳۹۶

نوشتن نظرHOME