کارگران علیه حکم بربریت شلاق و دستگیری ها…کمپین برای آزادی کارگران زندانی-نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

احکام شنیع شلاق و زندان را محکوم کنید

شاپور احسانی راد  کارگر اخراجی و نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه، از اعضای اتحادیه آزادی کارگران ایران که در اردیبهشت ٩۴ به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا و اخلال در نظم عمومی به زندان محکوم شده بود، در روز بیستم مرداد (١١ اوت ٢٠١٧) در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ساوه به  حکم وحشیانه سی ضربه شلاق و نه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که به دلیل ضرب و شتم ماموران امنیتی در زمان بازداشت و بازجویی اش در سال ٨٩ (ژوئن ٢٠١٠) از ناحیه گردن و کمر مورد آسیب قرار گرفته بود، در دوران محکومیتش دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و سه ماه در مرخصی استعلاجی بود. اکنون دادستان تهران این سه ماه را بهانه کرده و رضا را برای گذراندن آن در هفدهم مرداد (٨ اوت ٢٠١٧) راهی زندان کرده است.

روز ١٠مرداد (اول اوت) حمید شرقی از اعضای سندیکای کارگران فلز کار مکانیک  در کرج دستگیر شد.

اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان و دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران که پس از اعتصاب غذای سخت ٣٨ روزه درمرخصی بسر می برد، در پنجم مردادماه (٢٧ ژوئیه ٢٠١٧) دستگیر و  به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل گردید. او ۶ سال حکم دارد.

محسن عمرانی از معلمان شهر بوشهر بعد از سه روز مرخصی در نهم مرداد (٣١ ژوئیه) به زندان بازگردانده شد. او یکسال حکم دارد.

جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد که بعد از اعتراضات بسیار با قید وثیقه از زندان مرخص شد، زیرفشار دائم برای بازگرداندن به زندان است. او ۶ سال حکم دارد. محمود بهشتی از معلمان کانون صنفی نیز با ۵ سال حکم زیر فشار دستگیری قرار دارد.

اخیرا دو معلم معترض طاهر قادرزاده به ٩١ روز حکم تعلیقی برای سه سال و رضا مسلمی به سه سال حکم تعلیقی زندان محکوم شده اند.

روز یکشنبه ١۵ مرداد (۶ اوت ٢٠١٧) ۵٣ کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتهام شرکت در اعتصابات اخیر کارگران نیشکر هفت تپه برای گرفتن حقوق های پرداخت نشده شان احضار شدند و بعد از اعتراضات کارگران این کارخانه با قرار وثیقه آزاد شدند.

این درحالیست که هم اکنون تعداد بسیاری از فعالین و رهبران کارگری و معلمان معترض و فعالین اجتماعی بخاطر مبارزاتشان احکام زندان دارند و خطر دستگیری آنها را تهدید میکند.

اعتراضات کارگری گسترده است، کارگران برای پایه ای ترین حقوقشان چون گرفتن دستمزدهای پرداخت نشده، داشتن حق تشکل و حق اعتصاب و اعتراض علیه دستمزدهای زیر خط فقر در اعتراض هر روزه هستند ، جمهوری اسلامی برای عقب زدن کارگران و تحمیل شرایط سخت تر معیشتی به آنان، فشارهای خود علیه فعالین و رهبران کارگری را شدت داده است. کارگران در ایران به حمایت وسیع بین المللی نیاز دارند.

کمپین برای آزاد کارگران زندانی با اضطراری بودن شرایط جنبش اعتراضی کارگری بر خواستهای فوری زیر تاکید داشته و خواستار حمایت و همبستگی شماست:

حکم وحشیانه شلاق برای شاپور احسانی راد محکوم کنید و خواستار لغو این حکم و رفع اتهامات امنیتی از او شوید. شلاق این شکل مجازات اسلامی باید ممنوع شود.

سازمان جهانی کار (آی ال او) را زیر فشار قرار دهید که جمهوری اسلامی ایران را به خاطر  نقض پایه ای ترین حقوق کارگران و استانداردهای بین المللی محکوم کند.

خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، حمید شرقی و آتنا دائمی از فعالین دفاع از حقوق کودک و حقوق زن و فعال علیه اعدام که با ٧ سال حکم در زندان است، شوید.

بخواهید که تمامی زندانیان سیاسی فورا آزاد شوند. تمامی احکام امنیتی صادر شده برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی لغو شود. احضار و تهدید رهبران و فعالین کارگری و مردم معترض فورا متوقف شود.

ما ضمن قدردانی از حمایت های همیشگی شما از مبارزات کارگران در ایران، منتظر اقدام و پاسخ سریع شما هستیم. شما میتوانید با نوشتن نامه، با پیامهای تصویری، با فراخوان به کارزار و به هر شکل  و ابتکار دیگر همبستگی خود را با کارگران ایران اعلام کنید.

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Free Them Now

Shahla.daneshfar٢@gmail.com

http://free-them-now.com

١٢ اوت ٢٠١٧- ٢١ مرداد ٩۶

کارگران علیه حکم بربریت شلاق و دستگیری ها

حکم شلاق شاپور احسانی راد نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با واکنش اعتراض بسیاری روبرو شده است. شاپور احسانی راد در بیستم مرداد ماه از سوی شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ساوه به حکم وحشیانه سی ضربه شلاق محکوم شد. در واکنش به این حکم جنایتکارانه علیه شاپور احسانی راد اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی برق و فلز کرمانشاه بیانیه داده و به آن اعتراض کرده اند. در بخشی از بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران تحت عنوان ” در برابر حکم قرون وسطائی شلاق بر علیه شاپور احسانی راد با تمام توان ایستادگی خواهیم کرد” چنین آمده است:” صدور چنین حکمی بر علیه شاپور احسانی راد بیش و پیش از اینکه بیانگر وجود قوه قضائیه و دادگاهی برای ستاندن حق کسی در این مملکت باشد بیانگر وجود دستگاهی است که تمام و کمال در خدمت دزدان و غارتگران است و هر درجه از حق خواهی کارگران را حتی اگر در حد توصیه باشد با زندان و شلاق پاسخ میدهد.”. در آخر بیانیه بر مبارزه قاطع علیه چنین احکام وحشیانه ای تاکید شده و چنین آمده است:”اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم اینکه این حکم نهائی نیست و در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است اما نفس صدور چنین حکم شنیعی بر علیه شاپور احسانی راد را یک گستاخی بی شرمانه علیه حق خواهی طبقه کارگر ایران ارزیابی میکند و بدینوسیله اعلام میدارد با تمام توان و علیرغم هر هزینه ای که متوجه ما اعضا اتحادیه آزاد کارگران ایران بشود در مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد و در سطح گسترده ای با جلب توجه مجامع بین المللی کارگری و حقوق بشری به صدور چنین حکمی و تجمع در مقابل نهادهای حکومتی اجازه نخواهیم داد تن رنجور شاپور احسانی راد آماج ضربات تازیانه ستمگران بشود.”. بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه نیز صدور حکم شلاق برای شاپور احسانی راد و گسترش دستگیری ها را محکوم کرده و در بخشی از آن چنین آمده است: “انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه ضمن تاکید بر لغو این حکم جنایتکارانه و آزادی همه فعالین در کلیه عرصه های اجتماعی بر ایستادن علیه این تعرضات تاکید کرده و مینویسد:”ما کارگران و معلمان همچنانکه تاکنون در مقابل این تعرضات شنیع به حقوق و کرامت انسانی خود ساکت ننشسته ایم، نسبت به ادامه چنین اعمال غیر انسانی ای با گرد آوری نیروی میلیونی خود و همچنین با جلب حمایت توده ای و اتکای به آن، قدرتمندتر مقابله خواهیم کرد.”. در همین رابطه دو تن از چهره های شناخته شده کارگری پروین محمدی عضو هیات مدیریه اتحادیه آزاد کارگران ایران و محمود صالحی از رهبران کارگری در شهر سقز طی بیانیه ای احکام شنیع شلاق را محکوم کرده اند.

در سطح بین المللی نیز سندیکاهای کارگری در سوئد نسبت به دستگیری ها از جمله دستگیری اسماعیل عبدی ، رضا شهابی و احکام زندان برای فعالین کارگری چون ابراهیم مددی و داود رضوی اعتراض کرده  و در بخشی از بیانیه آن چنین آمده است:”ما ضمن محکوم کردن صدور حکم قرون وسطایی شلاق و تشدید فشار علیه فعالین اتحادیه ای خواستار نکات زیر می باشیم:

  • آزادی بی قید و شرط همه فعالین اتحادیه ای زندانی
  • همه ا حکا م علیه فعالین اتحادیه ای می بایست لغو گردد.
  • ایران می بایست به همه مقاوله نامه های پایه ای سازمان جهانی کار (آی.ال.او) احترام گذاشته و آنها را اجراء نماید.
  • به رفتار بیرحمانه نسبت به فعالین سندیکایی و دگر اندیشان باید پایان داده شود.”

کمپین برای آزادی کارگران زندانی طی نامه ای اخبار دستگیری فعالین کارگری و معلمان معترض، احکام امنیتی صادر شده برای بسیاری از فعالین کارگری و عرصه های مختلف مبارزات اجتماعی و حکم قرون وسطایی و وحشیانه شلاق برای شاپور احسانی راد را رسانه ای کرده و طی نامه ای اضطراری از تمامی نهادهای کارگری و انساندوست و در سراسر جهان خواستار واکنش سریع به این سرکوبگری ها و توحش جانیان اسلامی شده است. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی، کارزار علیه شلاق و خواست ممنوعیت شلاق این شکل وحشیانه مجازات اسلامی، ادامه دارد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Free Them Now

Shahla.daneshfar٢@gmail.com

http://free-them-now.com

١٧ اوت ٢٠١٧- ٢۶ مرداد ٩۶

نظرات مسدود است.HOME