کمپین برای آزادی کارگران زندانی-محمود صالحی دستگیر شد،آخرین اخبار از معلمان زندانی،آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی، فشار بر روی جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان

محمود صالحی دستگیر شد

آخرین اخبار از معلمان زندانی

آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی

فشار بر روی جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان

محمود صالحی دستگیر شد

ساعت ١٢ ظهر روز ۶ آبانماه محمود صالحی از چهره ها و فعالین سرشناس جنبش کارگری در حالیکه دستگاه دیالیز به او وصل بود، توسط مامورین لباس شخصی جمهوری اسلامی در جلوی درب بیمارستان بازداشت و برای گذراندن یک سال حبس به زندان سقز منتقل شد.

اقدام به بازداشت محمود صالحی هنگام  بستری در بیمارستان و زیر دستگاه دیالیز و در حالیکه او  نیاز مبرم هفتگی به دیالیز دارد و عدم انجام آن برایش خطر جانی دارد، اوج توحش  رژیم جنایتکار اسلامی را به نمایش میگذارد.  محمود صالحی در زندانهای جمهوری اسلامی به انواع بیماریها مبتلا شده است و دستگیری مجدد  او در حالیکه وی به معالجه منظم کلیه خود نیاز دارد، بازی با جان اوست. جمهوری اسلامی در قبال هر اتفاقی که برای محمود صالحی روی دهد مسئول است. ما این وحشیگیری حکومت اسلامی را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او هستیم.

آخرین اخبار از معلمان زندانی

اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان در قرنطینه بند چهار بسر میبرند. بنا بر خبرها روز دوم آبان مأموران جنایتکار گارد امنیتی زندان اوین به این بند که در حال حاضر محل نگهداری شماری از زندانیان سیاسی است، یورش برده و ضمن شکستن شیشه ها،  با زندانیان سیاسی درگیر شدند.  بعلاوه  محسن عمرانی از معلمان معترض در بوشهر و مختار اسدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان با یک سال حکم در زندان بسر میبرند. یک خواست مهم معلمان آزادی معلمان زندانی و تمامی زندانیان سیاسی است. معلمان این خواست را بارها و بارها در اعتراضات و مبارزاتشان اعلام کرده اند.

رضا شهابی تحت درمان قرار نگرفت

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد که به اتهام واهی و با دسیسه بیدادگاه های قضایی و امنیتی علیرغم اینکه ۶ سال حبس خود را سپری کرده است، به ٩۶٨ روز حبس بیشتر محکوم شده است. او بعد از بازداشتش در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب غذا زد و بدنبال کارزاری گسترده در حمایت و همبستگی با وی، بعد از ۵٠ روز با قول پیگیری پرونده اش از سوی مقامات قضایی بطور مشروط به اعتصاب غذای خود خاتمه داد.  اما برای وی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. از جمله در ١٨ مهر تصمیم گرفته شده بود که او را بدلیل وضعیت بد جسمانی اش به بیمارستان انتقال دهند، اما بنا بر گزارش منتشر شده از سوی خانم ربابه رضایی همسر وی، بدلیل اینکه رضا شهابی به بستن قول و زنجیر بر دست و پای خود تن نداد، این کار صورت نگرفت.

فشار برای بازگرداندن جعفر عظیم زاده به زندان

مقامات قضایی با صدور دستور و اجرایی شدن ضبط وثیقه جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیریه اتحادیه آزاد کارگران ایران،  فشار آورده اند که وی را به زندان بازگرداند. او ۶ سال حکم دارد.

خبر دستگیری محمود صالحی زمزمه های اعتراضی بسیاری را همراه داشته است. تا هم اکنون تشکلهای کارگری ای چون انجمن صنفی برق و فلز کار کرمانشاه، اتحادیه آزاد کارگران ایران این دستگیری وحشیانه را محکوم و خواستار آزادی فوری وی از زندان شده اند. بعلاوه هم اکنون کارزاری قدرتمند در داخل و در سطح جهانی برای آزادی رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محسن عمرانی، مختار اسدی، آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی در جریان است. همچنین در اعتراض به فشار برای بازگرداندن جعفر عظیم زاده به زندان اعتراض گسترده ای به راه افتاده است. وسیعا از این کارزار و اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات حمایت کنیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Shahla.daneshfar2@gmail.com

Free Them Now

۶آبان ٩۶

 

نظرات مسدود است.



HOME