کمپین برای آزادی کارگران زندانی-در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات

در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات

اعتراض علیه حکم شلاق شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتراض به بازگرداندن رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد به زندان و محکومیت او به ٩٢٨ روز دیگر، اعتراض به احضار علی نجاتی از رهبران سندیکای نیشکر هفت تپه به دادگاه، اعتراض به فشار برای بازگرداندن محمود بهشتی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان،  ادامه بازداشت اسماعیل عبدی از رهبران شناخته شده اعتراضات معلمان و محسن عمرانی معلم معترض در بوشهر و اعتراض علیه تشدید فشارها بر روی رهبران کارگری و فعالین اجتماعی از جمله سرتیترهای اعتراضات علیه امنیتی کردن مبارزات است. خواست مشخص این کارزار لغو تمامی احکام زندان برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی است.

 کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی با بیانیه هایشان، با طومارهایشان، با نامه های اعتراضی به نهادهای بین المللی و با شعارهای اعتراضی شان در تجمعات اعتراضی شان و با خواستهای آزادی فوری رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، لغو احضار علی نجاتی به دادگاه، متوقف کردن فشار بر روی محمود بهشتی برای بازگرداندن او به زندان اعتراضات خود را علیه امنیتی کردن مبارزات اعلام میدارند. از جمله در تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان یکی از شعارهایی که داده شد خواست آزادی فوری اسماعیل عبدی و محسن عمرانی دو تن از معلمان زندانی و آزادی همه زندانیان سیاسی بود. همچنین در هفته گذشته سندیکای کارگران نقاش استان البرز طی دو بیانیه خواستار لغو حکم شلاق شاپور احسانی راد و آزادی رضا شهابی شد. بعلاوه جمعی از کارگران و معلمان علیه حکم شلاق برای شاپور احسانی راد و در اعتراض به بازگرداندن رضا شهابی بیانیه داده و  به امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض اعتراض کردند.

یک نمونه مهم از این اعتراضات، پیام همبستگی سندیکای نیشکر هفت تپه به بیست و هفتمین کنگره جهانی آی یو اف (فدراسیون اتحادیه های کارگری بخشهای صنایع کشاورزی، مواد غذایی، هتلداری، رستوران، توزیع مواد غذایی وتنباکو ) است که  از تاریخ ٢٩ اگوست تا ١ سپتامبر ٢٠١٧ در شهر ژنو، برگزار میشود.  سندیکای نیشکر هفت تپه در این پیام ضمن آرزوی موفقیت برای کنگره آی یو اف از اینکه بدلیل محدودیت های امنیتی تحمیل شده بعنوان یک عضو این اتحادیه امکان شرکت در این کنگره جهانی را ندارد، ابراز تاسف کرده و مینویسند:

” از زمان راه اندازی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکا و بسیاری از کارگران هفت تپه هدف آزار و اذیت و پیگردهای قانونی قرار گرفته اند. در هفته های اخیر شاهد اقدامات سرکوبگرانه علیه ده ها تن از کارگران نیشکر هفت تپه و تشدید فشار بر سندیکا بوده ایم. از جمله بیش از ۶٠ نفر کارگر نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر به دلیل شرکت در اعتصاب و همچنین به اتهام “تحریک کارگران” دادگاهی شده اند. همچنین، شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اندیمشک، در تاریخ ٢۴ اگوست ٢٠١٧ طی ابلاغیه ای به آقای علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکا، از او خواسته است که در ظرف ۵ روز خود را برای اجرای حکم زندان معرفی کند در غیراینصورت بازداشت خواهد شد. علی نجاتی با اتهامات واهی به ۶ ماه حبس محکوم شده است”. در ادامه این پیام چنین آمده است:”طبق گزارش های رسیده، ده ها تن دیگر از کارگران نیشکر ممکن است به زودی به دلیل شرکت در اعتصابات اخیر دادگاهی شوند. همچنین اعضای دیگری از هیئت مدیره سندیکا به دادگاه احضار شده اند. این اعتصابات به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران شاغل و بازنشستگان نیشکر هفت تپه و در اعتراض به روند خصوصی سازی شرکت به وقوع پیوستند. خصوصی سازی شرکت از جمله موجب شده است که کارگران امنیت شغلی خود را از دست بدهند، دستمزدهایشان با تاخیر پراخت شود و نیروهای انتظامی در محیط کار مستقر گردند.”. در این پیام به وضع بخش های دیگری کارگری اشاره شده و چنین آمده است: “متاسفانه، در بخش های دیگر کارگری نیز شرایط مشابه ای حاکم است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز بطور دائم مورد اذیت و آزار قرار می گیرد. هم اینک، آقای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این سندیکا، از تاریخ ٩ اگوست ٢٠١٧، در زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر می برد.”. در خاتمه سندیکای نیشکر هفت تپه در پیام خود به کنگره آی یو اف خواستار محکوم کردن حکومت اسلامی بخاطر نقض مستمر حقوق کارگران در ایران شده و مینویسد:”ما از نمایندگان منتخب در ٢٧ مین کنگره جهانی آی یو اف درخواست می کنیم که نقض مستمر حقوق کارگران در ایران و بازداشت و اذیت و آزار کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم کنند. اقدامات فوری شما از جمله تصویب یک قطعنامه اضطراری در این کنگره بسیار یاری دهنده خواهد بود.از همه شما بسیار سپاسگزاریم و برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.”

قبلا نیز تشکل های مختلف کارگری چون اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای واحد، کمیته پیگیری و کمیته هماهنگی و چهره های سرشناس کارگری چون پروین محمدی، محمود صالحی، شاپور احسانی راد، جوانمیر مرادی طی بیانیه هایی احضار و تهدید فعالین کارگری و معلمان معترض را محکوم و بر احکام وحشیانه شلاق و زندان اعتراض خود را اعلام کرده اند. در این هفته نیز جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که خود ۶ سال حکم زندان دارد طی دو بیانیه اعتراض خود را علیه فشار آوردن بر محمود بهشتی برای بازگرداندن او به زندان و بازگرداندن رضا شهابی به زندان و سرباز زدن از پاسخ گفتن به خواستهای برحق او اعلام داشت.

در سطح بین المللی نیز آی تی اف، اتحادیه بین المللی ترانسپورت، ۵ سندیکای عمده کارگران فرانسه، سِ. اِف .دِ.تِ؛ سِ. ژِ.ت؛ اونسا؛ اتحادیه سندیکائی سولیدر و افِ. اِس. او (فرهنگیان) واتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با انتشار بیانیه هایشان خواهان آزادی رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شدند.

در شرایطی که اعتراضات کارگری، هر روز گسترده تر میشود و نمونه های بارزش تجمع سراسری بازنشستگان در ٣١ مرداد در مقابل مجلس اسلامی با شعار های اعتراضی شان علیه فقر، تبعیض و نابرابری و راهپیمایی کارگران گروه صنعتی ملی در اهواز در دو هفته قبل با شعار توپ، تانک ، فشفشه و شعار کارگران هپکو در این هفته با شعار مشکل مشکل ما حل نشه، اراک قیامت میشه و راهپیمایی آنها و  کارگران آذر آب اراک در روز هشتم شهریور در شهر اراک است، جمهوری اسلامی بر فشار ها و تهدیداتش بر روی فعالین و رهبران کارگری و فعالین اجتماعی شدت داده است. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات، یک پاسخ مهم ما در تقابل با این تعرضات و جلو بردن قدرتمند مبارزاتمان است. با تمام قوا به کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی بپیوندیم. خواستار لغو فوری حکم بربریت شلاق برای شاپور احسانی راد و  قاطعانه خواستار لغو حکم شلاق این شکل شنیع مجازات اسلامی که تحقیر آشکار بشریت است، بشویم. خواستار آزادی فوری رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، حقوق زن و علیه اعدام و تمامی زندانیان سیاسی شویم. احضار علی نجاتی به دادگاه و فشار دائم بر روی کارگران معترض نیشکر هفت تپه و فشار برای بازگرداندن محمود بهشتی به زندان شویم.

کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات با خواست لغو تمامی احکام امنیتی صادر شده برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی و آزادی فوری کارگران، معلمان زندانی و تمامی زندانیان سیاسی ادامه دارند. صدای این کارزار باشیم.

شهلا دانشفر

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٨ شهریور ٩۶، ٣٠ اوت ٢٠١٧

Shahla.daneshfar٢@gmail.com

http://free-them-now.com

 

نوشتن نظرHOME