کمپین برای آزادی کارگران زندانی-تاریخ آزادی رضا شهابی در هجدهم دیماه ٩۶ ثبت شده است

تاریخ آزادی رضا شهابی در هجدهم دیماه ٩۶ ثبت شده است

رضا شهابی باید فورا آزاد شود

طبق اخبار منتشر شده از سوی سندیکای واحد از وضعیت رضا شهابی عضو هیات مدیره این سندیکا، تاریخ آزادی وی از زندان هجدهم دیماه ٩۶ ثبت شده است. این درحالیست که رضا شهابی محکومیت ۵ ساله اش را در ٢۴ شهریور ٩۴ به پایان رسانده است. و با فشار دادستانی تهران و با بهانه اینکه سه ماه از مرخصی اش تایید نشده، برای گذراندن سه ماه حبس، خود را به زندان رجایی شهر معرفی کرد. اما پس از ورود به زندان اجرای احکام زندان به رضا شهابی ابلاغ کرد که ٩۶٨ روز از مرخصی پزشکی تایید نشده و غیبت محسوب میشود و باید معادل ایام غیبت، در زندان باشد. در اعتراض به این حکم شهابی پنجاه روز اعتصاب غذا کرد و در حمایت از وی کارزاری جهانی به راه افتاد. زیر فشار این اعتراضات به او وعده رسیدگی به پرونده اش را دادند. اما  علیرغم همه اینها رضا شهابی را همچنان در بازداشت نگاهداشتند و اکنون اعلام شده است که هجدهم دی ماه آزاد خواهد شد. سندیکای واحد اعتراض خود را علیه این حکم اعلام کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده است.

همصدا با سندیکای واحد خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی شویم. رضا شهابی بخاطر مبارزاتش سالها عمر خود را در زندان گذرانده است. بعلاوه اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، مختار اسدی، محمود بهشتی از معلمان معترض و آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک و حقوق زنان و علیه اعدام درکنار شمار بسیاری از فعالین معترض اجتماعی تحت عناوینی چون اخلال در نظم و امنیت ملی در زندانند. رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محسن عمرانی، مختار اسدی، آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند. تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی باید لغو شود. وسیعا به کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات بپیوندیم.

٨ آذر ٩۶

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Shahla.daneshfar٢@gmail.com

http://free-them-now.com/

نوشتن نظرHOME