پیام نسان نودینیان -با تمام قوا و نیروی اجتماعی مردم در شهرهای کردستان  برای لغو اعدام رامین حسین پناهی و آزادی زندانیان سیاسی دست بکار شویم!

پیام نسان نودینیان دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

با تمام قوا و نیروی اجتماعی مردم در شهرهای کردستان  برای لغو اعدام رامین حسین پناهی و آزادی زندانیان سیاسی دست بکار شویم!

دنیا از ٧ دی ١٣٩۶ اعتراضات کوبنده مردم در بیش از ١٠٠ شهر در ایران را دید. صدها صحنه زنده از اعتراضات توده ای مردم علیه بیکاری، گرانی، فقر و فساد حاکمان حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در میدیای اجتماعی مخابره شد! چشمهای مردم اینبار به میلیونها نفر از ساکنین زن و مرد  معترض در ایران دوخته شد. رنجیره ای از اعتراضات کوبنده در کمتر از سه روز در بیش از صد شهر دامنه اعتراضات را وسیع و گسترده کرد. آرزوهای مردم رنجدیده و سرکوب شده اینبار تبدیل به امید به سرگونی جنایتکارترین رژیم فاشیست اسلامی، شد! آرزوی های شیرین مردم  در جامعه با صدای اعتراضات کوبنده و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای به منازل ما بخیابان و در قلب میلیون ها نفر نشست!

مردم در ایران علیرغم رجزخوانی خامنه ای و امام جمعه های کثیف اسلامی در حال میارزه ای دائمی و پیگیر هستند! امروز ما در سطح سراسری شاهد تعرض کوبنده مردم به نهاد و مامورین مزدور حکومت اسلامی هستیم.

در دل تحولات بزرگ اعتراضی رژیم جنایتکار اسلامی بیش از سه هزار نفر از عزیزان ما را در شهرهای کردستان و در سطح سراسری دستگیر کرده است! با دستگاه جنایت کار قوه قضایی و با بدست گرفتن شکنجه جان تعدادی از عزیزان ما را گرفته است.

در ادامه این جنایت در پنچم دی ماه ٩۶  . رامین حسین پناهی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله” بە اعدام محکوم شدە است.

علیه این حکم جنایتکارانه  با تمام قوا و با بکارگیری تمام امکانات احتماعی و تشکیلاتی باید قاطعانه بایستیم!

مردم شهرهای کردستان!

علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی متحدانه دست به اعتراض و مبارزه بزنید. احکام اعدام با مبارزات مردم میتواند لغو شود.

حکومت جنایتکار اسلامی در شرایط آشفته و شکننده ای قرار دارد، جمهوری اسلامی در آشکارترین شیوه توحش ضد انسانیش از سیاست “مجازات اعدام” برای مرعوب کردن جامعه و ادامه حاکمیتش استفاده میکند.  نظام سیاسی و حکومتی که اعدام را جزئی از سیاست جزایی خودش بداند ضد انسانی  است. مردم در طول حاکمیت سیاه و توحش جمهوری اسلامی مرتب شاهد کشتار مخالفین با حکم اعدام بوده اند و ما چاره ای جز مبارزه متحد علیه این رژیم و این مجازات وحشیانه نداریم.

رامین حسین پناهی نتها نیست!

در خارج از کشور کارزار مشترک مینا احدی-امجد حسین پناهی،علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی شروع شده. در روز اول آغاز بکار این کمپین بیش از دو هزار نفر با امضاهای حمایتی به این کارزار پیوسته اند! موج همبستگی و اعتراض به حکم اعدام قوه قضائیه هر روز بیشتر میشود. این حمایتها و کارزار برای لغو احکام اعدام در میان مردم در شهرهای ایران و بویژه شهرهای کردستان و در  خارج از کشور وجود داشته و تا حدودی نهادینه است. اما در شرایط کنونی آنچه امروز این همه حمایت های انسانی و پُر شور را متفاوت کرده است، مردم  در داخل و خارج از ایران تحت تاثیر انقلابی هستند که جاری شده، امید و تصمیم مردم با استواری و با شعارهای رادیکال برای سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی وجود دارد. شرایط کنونی و موج اعتراضات و موج حمایتها شرایط مناسبی را برای اعتراض دسته جمعی برای اغو حکم اعدام رامین حسین پناهی را فراهم کرده است!

محکم و قاطعانه در مقابل سیاست توحش اعدام رامین حسین‌پناهی  بایستید. شهرها را به محل فشار و افشاگری علیه این حکم ضد انسانی تبدیل کنید. شعار نویسی علیه مجازات اعدام و تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی را به جزیی از فعالیت خود تبدیل کنید. نام و اسامی حاکمین شرع و ماموررین اجرای اعدامها را همه جا بنویسید و آنها را افشا کنید. آنها جانیانی هستند که با کشتن مخالفین رژیم اسلامی میخواهند جامعه را مرعوب کنند. شهرها را با شعار «اعدام شنیع است. اعدام ضد انسانی است. مجازات اعدام شایسته جامعه انسانی نیست. ما ضد اعدامیم. نمیخواهیم در جامعه ای زندگی کنیم که هیچ انسانی کشته شود و… ». پُر کنید.

مردم!

جکومت هار اسلامی  با بگیر و ببند و زندانی کردن عزیزانمان و با سلاح شکنجه و قتل دستگیر شدگان میخواهد قدرت خود را نگه دارد.  اما این اسلحه دیگر کارائی ندارد. امروز مردم ایران بپاخاسته اند. حقوق انسانی خود را میخواهند. به هزار زبان اعلام میکنند که “زیر بار ستم نمیکنیم زندگی”. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فی الحال فعالانه در جامعه جریان دارد. خانواده ها و بستگان زندانیان در برابر زندانها تجمع و اعتراض میکنند و آزادی فوری عزیزان خود را که در اعتراضات اخیر دستگیر شده اند طلب میکنند.ابزار زندان و دستگیریها را میتوان و باید از دست حکومت اسلامی گرفت. این یک گام مهم در سرنگونی این حکومت است.

لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و آزادی  زندانیان سیاسی را همه جا پرطنین تر فریاد بزنیم. همگام با کارزار مشترک مینا احدی-امجد حسین پناهی،علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی و خانواده ها و بستگان زندانیان سیاسی جنبش آزادی زندانیان سیاسی را گسترش دهیم!

سازمان و احزاب سیاسی!

از کارزار مشترک مینا احدی-امجد حسین پناهی،علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی و برای آزادی زندانیان سیاسی، حمایت کنید!

لغو اعدام رامین حسین پناهی و آزادی زندانیان سیاسی را به پرچم اعتراض مشترک خودمان تبدیل کنیم.

١٠ بهمن ١٣٩۶

٣٠ژانویه  ٢٠١٨

 

نوشتن نظرHOME