نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج از کشور-یاد علی اشرف درویشیان یار محرومین و پیکارجوی راه آزادی گرامی باد

یاد علی اشرف درویشیان یار محرومین و پیکارجوی راه آزادی گرامی باد

 

علی اشرف درویشیان نویسنده مبارز و مردم دوست و راوی زندگی و آلام و رنج های فرودستان و زحمتکشان پس از یک دوره طولانی بیماری درگذشت. او با قلم توانایش همواره و همیشه در خدمت مردم ستمدیده بود و برای همبسته نمودن فرودستان می نوشت.

علی اشرف درویشیان از همان جوانی گرفتار زندان و شکنجه شد. او  در دهه ۵٠ به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی از آموزش و پرورش اخراج و چند بار دستگیر شد. در آخرین دستگیریش درسال ۵۴ به ۱۱ سال زندان محکوم گردید. و در گرماگرم انقلاب در  آبان ۵۷ همراه با دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد.

درویشیان در تمام عمر نویسندگی اش علیه سانسور مبارزه کرد و در پیکار برای آزادی بیان  و عدالت اجتماعی خوش درخشید. او حتی در بستر بیماری هم از جوش و خروش باز نایستاد و در برابر رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی  ایستاده بود و علیه صاحبان قدرت و ثروت و دشمنان مردم می گفت. نام او به عنوان یک نویسنده مردمی که قلمش همواره درخدمت محرومان جامعه بود، در ادبیات ما جاودانه خواهد ماند.

ما درگذشت علی‌اشرف درویشیان این نویسنده پیکارجو و بیانگر زندگی محرومین را به خانواده، دوستان، کانون نویسندگان و همه کسانی که برای برابری و آزادی مبارزه می کنند، تسلیت می‌گوئیم و خود را با آنان هم درد می دانیم.

یادش گرامی باد

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج از کشور

 

آبان ماه ١٣٩۶

اکتبر ٢٠١٧

 

نظرات مسدود است.HOME