نسان نودینیان-چالش دستمزد و حقوق  سال ٩٧!  

چالش دستمزد و حقوق  سال ٩٧!  

سال ٩۶ برای طبقه کارگر و مزدبگیران، سال  زندگی زیر خط فقر است.   حداقل دستمزد سال ٩۶، ٩٢٩‌هزار و ٩٣١ تومان، معادل  ماهانه در حدود ٢٢١ دلار و دستمزد دریافتی به ازای هر ساعت کار در حدود ٢/١ دلار است.

سال ٩۵  متوسط هزینه خانواده ای ٣ تا ۴ نفر چیزی حدود ٣میلیون و ٣٠٠هزار تومان برآورد شده بود. در سال ٩۶ این اندازه از هزینه به بیش از ۴ میلیون افزایش پیدا کرد. سال ٩۶ سال دستمزد پایین و حدود ١ میلیون  با  هزینه متوسط بیش از ۴میلیون است. با این شکاف طبقاتی  فقر زندگی طبقه کارگر و مزدبگیران را رقم زد.

دستمزد و حقوق  سال ٩٧ چقدر است؟  چند میلیون از مردم در ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. تاثیرات دستمزدهای پایین و زیر خط فقر در جامعه،  سوالهایی هستند که  که امروز همه جا دیده میشود. و به شعار اعتراض طبقاتی ــ مبارزاتی میلیون ها نفر از مردم به تنگ آمده از فقر تبدیل شده.

آمارها میگوید ١٣ میلیون کارگر در انتظار تعیین دستمزد هستند. آمار رسمی کارکران ١٣ میلیون اعلام شده، اما چند میلیون کارگر و مزدبگیر از کار اخراج شده در جامعه حضور دارند. چند میلیون جوانان زن و مرد تحصیلکرده در صف بیکاری هستند و فاقد شانسی برای موقعیت شغلی هستند. چند صد هزار کارگر با قراردادهای سفید و بدون امضا در مراکز کار هستند. نا امنی محیط کار، معلولین ناشی از حوادث کار،  کودکان کار و ده ها مصائب اجتماعی حلقه بهم وصل شده معیشت و زندگی را تشکیل میدهند.  جنبش برای افزایش دستمزدها چنبش تامین معیشت و علیه فقر است. صدای رسا و اعتراضی جنبش علیه فقر از ٧دی ماه با شرکت چند میلیون از مردم ناراضی هم اکنون در خیابان ها حضور دارد.

کاربدستان دولتی شورای عالی کار درباره افزایش حقوق ٩٧ میگویند؛  اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ٢٧‌درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد. طرح  افزایش ٢٧ درصدی  حقوق کارگران توسط کاربدستان دولتی شورای عالی کار  پیش درآمد تحمیل حقوق های زیر خط فقر است.

پیشنهاد افزایش ٢٧‌درصدی حقوق کارگران،  با پشتوانه به اصطلاح تلاشی اعلام میشود که گفته اند؛ شورای عالی کار مصوب نمودن سطع معیشت ماهانه یک خانوار شهری(٢۴٨٩٠٠٠٠) ریال درسال گذشته را برسمیت شناخته است. اینها تلاش میکنند این مبلغ دومیلیون . ۴٠ هزار تومان را مبنای خط فقر و نگه داشتن قدرت خرید خانوار کارگری جا بیندازند.

چالش  مزدی ـ معیشتی طبقه کارگر روشن و شفاف است. قدرت خرید کاهش چشمگیری دارد.  هزینه‌هایی همچون مسکن حداقلی، پوشاک ، درمان و هزینه‌های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی به ‌تنهایی درآمد، مزد یا حقوق کارگران را استفاده میکنند. بقیه آیتم های سبد کالا و دیگر ارقام مورد نیاز برای خانوار های میلیونی طبقه کارگر قابل لمس نیستند.  گفتمانی که مردم در خیابانها در ارتباط با شرایط معیشتی کنونی  میگویند؛ جان به لیمان رسیده. سفره ما بی رونق و کوچک و کوچک تر شده! و میگویند جواب ما انقلاب گرسنگان بشرایط کنونی است.

وعده های دولت دوازدهم روحانی، بالا بردن قدرت خرید طبقه کارگر و مزدبگیران، ایجاد فرصتهای شغلی هیچکدام عملی نشدند. در شرایط معیشت و زندگی به نسبت سال ٩۵ بهبودی حاصل نشد. فقر، گرانی و بیکاری میلیونی به طبقه کارگر و جوانان تحصیلکرده تحمیل شد. مردم تاب تحمل این شرایط را از دست دادند و انقلاب گرسنگان شروع شد!

در دو سال گذشته اعتصابات، راه پیمایی و تجمع های اعتراضی کارگران، بازنشسته ها و معلمان با حواستهای شفاف علیه فقر، علیه بیکاری و گرانی، علیه پرداخت نکردن حقوق و مزایا و علیه فساد حاکمان حکومت اسلامی سرمایه را استارت زدند. صدها اعتصاب و تجمع و راه پیمایی با پلاکارد و بنر و خواستهای شفاف پیش درآمد اغاز انقلاب علیه فقر و گرانی و فساد بود.

اعتراض  علیه فقر و جنبش توده ای!

جدال و جنگ مداوم در جامعه میان کارگران، بازنشسته ها، معلمان و پرستاران و همه حقوق بگیران بر سر دستمزد جریان دارد. بزرگترین چالش دولت روحانی فقر، گرانی و بیکاری میلیونی است. اعتراض و نارضایتی در کارخانه، فابریک، مراکز کار و در خیابان برای دستمزد بالاتر از خط فقر، علیه بیکاری و برای رفاه در جریان است. جامعه ایران بپا خواسته، خروشان و معترض از ٧ دی ٩۶  مانیفست میلیون ها نفر از جامعه کارگری و  مزدبگیران ناراصی و معترض علیه بیکاری، علیه گرانی، علیه فقر و فساد حاکمان، علیه  دولت و کل نظام اسلامی در جریان است.

طبقه کارگر در فصل تعیین دستمزدها بارها علیه دستمزدهای مصوب شورای عالی کار ایستاده اند. و اعلام کرده اند مصوب تعیین دستمزدهای دولت چیزی جز تحمیل زندگی زیر خط فقر نیست.

هم اکنون نیروی اجتماعی توده ای و میلیونی مردم علیه گرانی، فقر و بیکاری بخیابان ها آمده اند. جامعه ایران در موقعیت مبارزاتی ــ اعتراضی قرار گرفته است. اعتراضات علیه فقر و علیه زندگی و معیشت زیر خط فقر از تجمع های اعتراضی در مقابل مجلس اسلامی فراتر رفته، پرچم اعتراض میلیونی در بیش از صد شهر بلند شده.

موقعیت اعتراضی ــ مبارزاتی  به نفع  طبقه کارگر، فعالین کارگری و فعالین اجتماعی تغییر کرده. در شرایط کنونی گرهی ترین اقدام ایجاد شبکه های بهم وصل شده در میان کارگران و مزدبگیران، کارگران بیکار و جوانان تحصیلکرده بیکار برای اعتراضات کوبنده علیه تحمیل حقوق های زیر خط فقر است.

دولت بزرگترین کارفرما در نظام سیاسی ــ جکومتی در ایران است. مصوبات شورای عالی کار دست پخت دولت ضد کارگری روحانی است، حکومت اسلامی با  دولت روحانی بعنوان متهمین تحمیل فقر، بیکاری و گرانی با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای مورد محاکمه قرار کرفته اند. جامعه معترض و میلیونی است. فراخوانهای مبارزاتی ـ اعتراضی توسط شبکه های بهم وصل شده کارگران علیه دستمزدهای زیر خط فقر مورد استقبال قرار خواهد کرفت.  شرایط امروز با دیروز و با سال ٩۵ متفاوت شده. از این موقعیت باید برای فراخوانهای اعتراضی و سازماندهی شده استقبال کنید!

نسان نودینیان

٢ بهمن ١٣٩۶

٢٢ ژانویه ٢٠١٨

 

نظرات مسدود است.HOME