نا صر زیجی-جنایت حکومت اسلامی را علیه شهروندان افغانی را محکوم میکنیم!

جنایت حکومت اسلامی را علیه شهروندان افغانی را محکوم میکنیم!

نا صر زیجی

با توجه به شرایط نامساعد و بدی که در خاورمیانه به خصوص در افغانستان جاری هست، وهمه ی این مشکلات  نیز دولتهای قلدر “دمکراسی خواه” امپریالیست و  دولتها و گروهای تروریست”اسلامیگرایان” سرمایه دار سنی و شیعه در منطقه، که یا در جنگ با هم و یا  درهمپیمانی با همدیگر علیه مردم منطقه افریده اند، بخشهای زیادی از زندگی مردم در آن منطقه را به کشتار و تباهی و آوارگی کشانده اند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت اسلامی در ایفای چنین نقش جنایتکارانه ای در صف اول جنایتکاران قرار دارد. با دخالتهای نظامی و سیاسی و مذهبی درکشورهای همچون سوریه ، عراق لبنان، یمن، و لبنان و فلسطین و غیره بیش از پیش به ویران کردن آن کشورها  و منطقه کمک کرده است. همچنانکه همه ما میدانیم علاوه بر امریکا و ناتو، دولت اسلامی ایران نیز در کشور افغانستان دخالتهای چشمگیری داشته است.از جمله میتوان به حمایت از گروهای تروریستی مثل القاعده و طالبان اشاره کرد که از هر نظر تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند.

 

جامعه افغانستان سالهای زیادی است که به میدان جنگ نیابتی و تعمه گرگهای وحشی جهانی و منطقه ای تبدیل شده است. با توجه به نابسامانی های سیاسی و افزایش جنگ های داخلی و ویران شدن شیرازه جامعه و  نبود امنیت، کار، پول و مسکن، مردم زیادی  ناچار به ترک کشور و به مهاجرت و پناهندگی روی  آورده اند. فرار گسترده شهروندان افغان به ایران در بعد چند میلیونی بوده است که به غیر انسانی ترین شکل نیز از طرف جمهوری اسلامی و فرهنگ ارتجاعی در جامعه مواجه شده اند. تحقیر و بیرون کردن و دادن کارهای سخت و با کمترین مزد به آنها و اخراج از کشور تا درست کردن گروهای اسلامی و فرستادن آنها به جنگ و نابود کردنشان از جمله رفتارهای بوده که حکومت جمهوری اسلامی با آن شهروندان آنجام داده است.

 

وقتی که شهروندان افغانستانی به ایران میرسند، برای اینکه شب را زیر سقف اسمان روز نکنند، باید دنبال خانه و کار باشند تا بتوانند زندگی کنند. در این حالت باید اول دنبال کار بروند و کار پیدا کنند و با توجه به سیاست رژیم سرکوبگر جمهوری جهل و جنایت اسلامی فقط تعداد معدودی از ایرانیها و صاحب کارها پیدا میشوند که به مهاجران افغانستانی کار بدهند. و اگر هم کاربه آنها داده  شود بیشتر در جهت ایجاد رقابت و تفرقه با بقیه  کارگران مقیم ایران و با هدف کار کشی دو برابر، ساعت کار بسیار زیاد، و دادن  چندین برابر دستمزد کمتر به  شهروندان و کارگران مهاجر افغان کار داده میشود.

 

اما جنایت جمهوری اسلامی به این سطح برخورد محدود نمیگردد سو استفاده از فقر و بیکاری و نیازمندیهای گسترده شهروندان افغان و اجبار آنها به آموزشهای ارتجاعی مذهبی و شیعه گری و بلاخره استفاده از آنها هم برای سرکوب اعتراضات داخل کشوری و هم شراکت در جنگهای ضد انسانی در بیرون مرزها، از جمله در سوریه، سیاست و رفتار حکومت اسلامی در قبال جان پناهندگانی هست که از ترس جنگ و نابودی و فقر از کشور متبوع خود فرار کرده اند.

 

در چنین موقعیتی با خریدن بخش قابل توجه ای از شهروندان افغانی  و استفاده ابزاری  پرداخت ماهانه ٢ یا ٣ میلیون تومان و قول دادن شناسنامه و اجازه اسکان و زندگی کردن به خود و خانواده و فرزندانشان در ایران، در میان آنها مزدور اجیر میکنند. تا کنون بنا به اعلام رسمی مقامات جمهوری اسلامی حداقل ٢٠٠٠ نفر “شهید”  و ٨٠٠٠ نفر زخمی نیز فقط در سوریه از “لشکر فاطمیون” که مخصوص اجیر شدگان  شهروندان افغانی مقیم ایران است، در جنگ سوریه از بین رفته اند. ولی همه ما میدونیم که این امار مانند دیگر اامارهای رژیم معتبر نیست، میتواند بسیار بیشتر از این رقم باشد. این یک فاجعه و جنایت بسیار بزرگی نسبت به کسانی است که به عنوان پناهنده و بخاطر جنگ و ویرانی و گرسنگی ناچار شده اند به ایران زیر حاکمیت جهنم جمهوری اسلامی پناه ببرند و این سر نوشتشان میشود! در اخر هم وقتی “شهید میشوند” به “خانواده شهدا” قول داده اند که در “بنیاد شهید” ثبت میشوند و اونجا هم حقوق میگیرند.

 

ما این جنایت سازمانیافته جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تروریست را نسبت به شهروندان پناهنده افغانی محکوم نموده و آنرا عملی به غایت ضد انسانی میدانیم.  همینجا  از همه شهروندان به ویژه جوانان افغانستانی و ایرانی که واقعا از رژیم ایران زجر کشیده اند، میخواهم به سیاستهای این رژیم تروریست و انسان کش تن در ندهند.  ما باید با هم متحد شویم تا بر علیه این حکومت فاسد به ایستیم.  از همه شما جوانان عزیز میخواهم برای نجات پیدا کردن خود و جامعه از دست این جنایتکاران اسلامی در ایران و افغانستان و خصوصا برای سرنگونی رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی در قالب یک سیاست و حزب سوسیالیستی برای برابری و ازادی متحدانه بجنگیم. توصیه من این است که به حزب کارگران و جوانان و زنان، یعنی  حزب سوسیالیست انقلابی ایران بپیوندید.

منبع : شماره ٣٢ نشریه سوسیالیسم امروز

www.simroz.org

٣٠ دی ١٣٩۶

٢٠-١-٢٠١٨

نظرات مسدود است.HOME