ناصر بابامیری-بنگاه های پزشکی را نگذاریم مخفیگاه جلادان رژیم جمهوری اسلامی ایران شوند! 

بنگاه های پزشکی را نگذاریم مخفیگاه جلادان رژیم جمهوری اسلامی ایران شوند!

آقای مجید سمیعی پروفسور مغز و اعصاب و رئیس کلنیک پزشکی هانوفر(بخوانید مزدور رژیم اسلامی ایران) در آلمان در اظهارتش با آیت الله بی بی سی که محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه،عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قاتل چند نسل از انسانهای آزاده و نوجوانان ایران است را در بنگاه پزشکی خود در هانوفر پوشش داده در اوج وقاحت ضمن اینکه مزدوران بودن خود را انکار نموده اذعان داشته وی شاهرودی را اصلا نشناخته و او را وارد حوزه سیاست نکنید!
البته به این لحاظ راست میگویند چرا که ایشان سر در آخور شارلاتانهای سیاسی و مزدور رژیم و علیه توده های مردم ستمدیده تشریف دارند.
ایشان در صف مبارزه برای رهایی و آزادی نیست چرا که این صف بها میخواهد. آنانکه میگویند سیاسی نیستند بنوعی علیه آزادی خودشان نیز که در گرو آزادی و رهایی کل جامعه هم می باشد هستند. وقتی که میگویند سیاسی نیستند تازه معلوم میشود از هر سیاستی هم گریزان نیستند اتفاقا. اینجاست دروغشان بالا میاد و بهتر معلوم میشود وقتی می گویند که سیاسی نیستند منظورشان چیست.
تنها آن بخش کمتر آگاه به منافع خویش نیستند که به دلیل سرکوب بعضا اذعان میدارند نمیخواهند سیاسی باشند، تازه این بخش دلایلشان خیلی روشن است وقتی میگویند سیاسی نیستیم منظورشان چیست. میخواهند به دستگاههای جرم و خاطیان سرکوبگر بگویند چه ظلم و مصیبت که نباید بر ما اقشار محروم و بی درآمد این جامعه حقنه نکنی، کردید، حال میخواهی اینبار به جرم سیاسی بودن به جوخه دارمان بکشید!؟ هر چند باز اگر گفتند سیاسی نیستیم ول کنشان نبوده و نیستند چون میدانند هستند و روزی بلاخره سراغشان را خواهند گرفت، پس چه بهتر که با انتخاب خودشان سیاسی باشند.
اما اقشار دیگری هستند که میگویند سیاسی نیستند، و هستند، و سالی یک الی دوبار بار آنهم برای دیدار همکارانشان به تهران می روند و مدام خطاب به سیاسیون که پته اشان را روی آب انداختند می فرمایند ایشان را قاطی حوزه سیاست نکنند!!
کما اینکه دکتر سمیعی بالا آورد و اذعان میدارد کار ایشان سیاست نیست، اما ده ها عکس از مدال گرفتنش و تشریفاتش با سران جنایاتکار رژیم اعم از وزیر اطلاعات رژیم آدمکش اسلامی و سایر اعوان و انصارشان دارد در شبکه های انترنتی رو صفحه ها چهره اش را عریان عریان به بشریت نشان میدهد.
هیچ انسانی در عصر کنونی اعم از آقای سمیعی بی طرف نیست. سمیعی نه تنها بی طرف نیست این چند روزه بیش از پیش برملا شد ایشان بخش عمده سرمایه های نجومی اش که صرف ساخت و ساز کلینک پزشکی ها در آلمان و دیگر کشورها شده را از سر صرفا تخصص و دکترای مغز و اعصاب که دارد پس انداز نکرده بلکه رژیمی هم آنرا پر توان ساپورت نموده. رژیمی که ۳۸ سال ازگارست شیره جان نیروی کار و توده های زحمتکش این جامعه را می کشد و به جیب امثال سمیعی ها سرازیزش میکند تا زیر عنوان خدمات به علوم پزشکی در خارج از کشور سرپناه جانیان تاریخی گردد.
به همین روشنی دکتر سمیعی باریدگر نشان داد پزشک هم بی طرف نیست. دکتر سمیعی اگر یک ذره شرافت انسانی در وجودش بود که نیست و همدست قاتلان و جانیان نظیر شاهرودی نبود، اگر لااقل اینبار در طرف آنها نمی ایستاد، و شرافتمندانه هر آنچه را سالهاست خواه نیمه علنی و خواه پشت پرده توسط این رژیم از سرمایه های نجومی که حاصل نیروی کار و توده های تهیدست این جامعه است به حساب های جاری ایشان واریز شده را برای تبرئه خودش هم بوده میبایست در انظار عمومی افشا مینمود. نه اینکه افشایش کنند. با اینکار لااقل این شانس را از دست نمیداد که مردم تبرئه اش کنند. خصوصا در این شرایط تاریخی که مبارزه و اعتراض در سراسر شهرهای ایران علیه کلیت این نظام طنین انداز شده بود بهترین فرصت بود برای ایشان تا با یک اقدام جسارت آمیزانه که امثال سمیعی ها در ناصیه ندارند، از جامعه ایران و بویژه توده های مبارز و انقلابی پوزش میخواست. آنهم به این شیوه به محض اینکه که شاهرودی را که در کلنیک اش پناه داد و پذیرفت طی بیانیه ای از همه آزادیخواهان ایران و سراسر جهان میخواست که یکی از قاتلان هزاران نوجوان، زنان و مردان آزادیخواه اکنون در کلنیک پزشکی که ایشان ریاستش را به عهده دارد بستریست و اعلام میکرد من حاضرم به یاری شما بعد از تداوی ایشان را به دادگاه علنی بکشانیم و امیدوارم این اقدام من هم موجب گردد که مرا از همکاریهایی که تا کنون با این رژیم جنایتکار مرتکب شده ام تبرئه کنید. چونکه دیگر از قایم شدن پشت چهره ملوسانه پزشکی و ضدیت با صف انقلابیون خسته شده ام! نه که در کمال وقاحت در برابر صدای بی بی سی با سرافکندگی اذعان نمود ایشان را به سیاست کاری نیست! در حالیکه حتی پته اش این روزها در مدیای همین بورژوازی ظاهرا بی طرف هم (البته بخوانید طرفداران پرو پا قرص سرکوب مبارزات انقلابی) روی آب افتاده.          ژانویه ۲۰۱۸              ناصر بابامیری

نوشتن نظرHOME