ناصر اصغری-ابتکاراتی برای پیشروی اعتراضات

ابتکاراتی برای پیشروی اعتراضات

ناصر اصغری

اعتراضات این دوره در ایران انرژی زیادی به بسیاری از کسانی که زندگی شان سالهاست در دستان خونین همین جنایتکاران اسلامی تباه شده است، تزریق کرده. جوانان چشم به دنیای دیگری می گشایند. هم نسل های من هم، آنهایی که ذوق زده شده اند، روزها و سالها و دهه های زیادی را به امید یک چنین روزی سپری کردیم. روز بروز بر خشم‌مان افزوده شده و مصمم تر شده ایم که این رژیم را سرنگون کنیم. هر روز بخش وسیعتری از مردم به این اعتراضات می پیوندند. ترسشان، اگر ترسی بود، کاملا فروریخته و متحدانه به پیش می روند.

هم اکنون ابتکارات بسیار خوبی را به خرج داده ایم که عقب نشنی را هم برای خودمان و هم امکان عقب نشاندنمان از طرف رژیم را بسیار سخت کرده است. حمله به مراکزی که سمبل رژیم اند، مثل حسینه ها و مراکز سپاه و بسیج و غیره از این ابتکارات است. برگرفتن حجابها که مهمترین سمبل سیاسی و ایدئولوژیک اسلامی است.

اما این اعتراضات در همین روزهای اولیه اش باید یکسری ابتکارات دیگری نیز به خرج بدهد که آن را قدرتمندتر خواهند کرد. یکی از این ابتکارات حمله به زندانها و گشودن درب زندانها و آزادی بخصوص زندانیان سیاسی است. بسیاری از رهبران جنبشهای اعتراضی هم اکنون در زندانها هستند. اینها باید آزاد بشوند. این یعنی حمله به و تصرف سمبل قدرت رژیم!

روزهای خوشی در پیش است. این روزها حتی بهتر هم خواهند شد.

٣ ژانویه ٢٠١٨

***

گامهای مهم به پیش

ناصر اصغری

روز سیزدهم دی‌ماه تعداد وسیعی از تشکل و نهادهای کارگری – اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه کارگران پروژه ای، انجمن های صنفی کارگران پایپینگ عسلویه – پارس جنوبی، کنگان، ماهشهر، آبادان، اراک و شازند، انجمن صنفی معلمان شهر ری، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، انجمن صنفی مستقل معلمان خراسان، سندیکای نقاشان استان البرز، سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران نقاش و تزئینات، سندیکای رانندگان و کامیونداران زنجان، سندیکای رانندگان و کامیونداران بابل، سندیکای مدرسان آزاد، شورای صنفی معلمان تهران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگران، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگری، کانون صنفی معلمان بوشهر، کانون صنفی معلمان ورامین – و “کانون نویسندگان ایران” بیانیه‌های مهمی در حمایت از اعتراضات خیابانی توده‌ای جاری در ایران منتشر کردند. شخصیتها و فعالین سیاسی هم، از جمله جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده، هاشم خواستار و جوانمیر مرادی پیامهای پشتیبانی و حمایت منتشر کرده‌اند. اسامی ۵٩ هنرمند را هم در فیسبوک دیدم که از این مبارزات حمایت کرده اند. حتما نهادها و شخصیتهای دیگری هم تا بحال یا مستقیما دخالت کرده‌اند و یا پیام حمایت و پشتیبانی خود از این اعتراضات را ابراز داشته‌اند.

نکته مهم در این خصوص این است که اینها گامهای اولیه و بسیار مهم و حیاتی در تقویت اعتراضات توده‌ای هستند. حکمت شخصیت سیاسی شدن و حکمت ایجاد تشکل و نهادی که از حقوق مردم در برابر زورگوئی رژیم دفاع کند و در مبارزاتشان شرکت کند، همین است که در یک چنین روزهائی فعالانه شرکت کرده و مردم آنها را در کنار خود، در روزهای سرنوشت ساز ببینند.

اینها روزهای خوش شورانگیزی هستند که آینده بهتری را نوید می دهند. خودمان را در این روزها شریک کنیم.

۴ ژانویه ٢٠١٨

***

درباره دشمن‌های جمهوری اسلامی

ناصر اصغری

سران امروز – و دیروز – حکومت اسلامی جملگی درباره اعتراضات خیابانی این روزهای توده های مردم می گویند که این اعتراضات مال دشمن رژیم اسلامی است. سراسمیه شده اند و دارند از راه دور و نزدیک به خامنه ای رهنمود می دهند که فرمان سرکوب و به تیر بستن معترضین را بدهد.

اینکه این اعتراضات مال دشمنان نظامشان است، اینها درست می‌گویند و درست هم تشخیص داده اند. اینکه با این اعتراضات ترامپ و عربستان هم از به لرزه در آمدن پایه‌های رژیم اسلامی در ایران خوشحال هستند، امری است مربوط به رابطه خود رژیمی‌ها با رقبایش در دنیا. اینها مشکلشان با رژیم اسلامی مثل مشکل آن توده‌هایی که مطالبه نان و آزادی دارند یکی نیست. ما که این اعتراضات را از نزدیک دنبال می‌کنیم، می‌دانیم مطالبات توده‌های در خیابان از چه جنسی هستند.

من اما از هیچ کسی که در این روزها برای افسرده شدن سران رژیم خوشحال است، گلایه‌ای ندارم. هر چه رژیم خودش را تنها و در تنگنا ببیند، به نفع ماست. ما فقط باید حواسمان باشد که انقلابمان بار دیگر دزدیده نشود. این با خوشحالی و یا بی طرفی ترامپ حاصل نمی‌شود؛ با جلو آمدن صف انقلابیونی حاصل می‌شود که مطالبات توده‌های مردم را فرموله کرده باشند و کاری کرده باشند که توده‌های انقلابی به حرفشان گوش بدهند.

٢ ژانویه ٢٠١٨

***

یک تاکتیک مهم در اعتراضات!

ناصر اصغری

در اعتراضات باید با شعار و متد و دیگر تاکتیکهای ریز و حساب شده شرکت کرد. باید با شعارهای حساب شده ای که مطالبات توده های معترض است شرکت کرد.

متد و شیوه دیگری که بخصوص در اعتراضات علیه رژیم اسلامی کارآمد دارد، سبک و شیوه ای است که خلاف عرف اسلامی و قوانین این رژیم است. مثلا زنان باید با لباس کاملا غیراسلامی و سوزاندن حجاب شرکت کنند و دیگران را هم به این کار ترغیب کنند. حتی اگر در اینگونه تظاهراتها هیچی هم گفته نشود، کل نظام نشانه رفته است؛ چرا که حجاب سمبل اصلی این رژیم است. هر کسی هم که با بهانه های واهی مانند “این کار تفرقه افکنانه است” را افشا کرد و بعنوان یک عامل ضدانقلاب که لباس انقلاب پوشیده را کنار زد.

٣١ دسامبر ٢٠١٧

 

نوشتن نظرHOME