مینا ستوده-جوانان آرزوها،رویاها و آرمان های دیگری درسر دارند

جوانان آرزوها،رویاها و آرمان های دیگری درسر دارند

مینا ستوده

جوان امروز نقش بسیار پررنگی در اجتماع دارد اما در تصمیمات کلان کشور دخالت چندانی ندارد. این از نقاط ضعف  و نشانه فاصله حاکمیت با نسل جوان خصوصا نسل مدرن محسوب میشود. چون جوان امروز هم از نظر علمی و هم از نظر فکری میتواند در امور کشوری نقش مثمر ثمری داشته باشد و کشور را به مسیر بسیار بهتر و امروزی تری هدایت کند و پیشرفت و تمدن و عدالت را به ارمغان بیاورد.

 اکنون و در سایه حاکمیت اسلامی دغدغه اولیه هر جوان داشتن شغل خوب و درآمد متناسب با تورم کشور است. دغدغه دیگر نیز داشتن تفریحات سالم و سرگرم کننده است. از مشکلات نسل جوان امروز میتوان از عدم مهارت کافی در مواجهه با مشکلات اسم برد. کمبود اعتماد به نفس وعزت نفس، کمبود تفریحات سالم برای تخلیه هیجانات درونی در سنین جوانی و نداشتن امکانات آزاد و برابر اقتصادی و اجتماعی برای رشد و تعالی خود در کشور عمده موانع پیش روی ما جوانان است.

بعد از انقلاب سال ۵٧ تلاش وتوجه لازم،مشخص و اساسی در جهت درک خواسته های جوانان کشورمان از طرف حکومت إسلامی ایران صورت نگرفته است. در این سالها همواره با آنان با ستیز برخورد شده و حتی دقیقا با گروهی از آنان به عنوان حاملین فرهنگ “فاسد غربی”مقابله خشونت آمیزی انجام گرفته و میگیرد. ما از این برخوردها و روش های خشن خسته شده ایم و این نوع برخوردها را  نه تنها تحمل نمیکنیم و نمی پسندیم که  خواهان استقلال،آزادی و کنترل بر شیوه و شرایط زندگی خود هستیم. خواهان کوتاه شده دست حاکمیت از زندگی اجتماعی و خصوخی خود هستیم!

جوانان آرزوها،رویاها و آرمان های دیگری درسر دارند که باید به آنها توجه داشت. نسل جوان امروز دیگر دیکتاتوری مذهبی را نمی خواهند آنان خواستار یک نوع فضای باز اجتماعی هستند که بتوانند به دلخواه خود در آن فضا زندگی و جوانی کنند.

جوانان بیکاری که در فقر و تنگدستی به سر می برند از مشاهده فساد گسترده سیستمی و فقدان برنامه جامعی که در کوتاه مدت به اشتغال آنها بیانجامد شدیدا نومید هستند، و چون مجرایی برای به گوش رساندن نارضایتی خود ندارند اعتراض خیابانی را برگزیده اند. حرکت این جوانان نشان از خشم مفرط آنها نسبت به کم توجهی نظام به وضعیت آنها و اولویت دادن به اهداف  غیر لازم دیگر نظیر حضور منطقه ای و حمایت از متحدین در کشورهای همسایه و یا مثلا توانمند سازی نهادهای ایدولوژیک و مذهبی به جای تنگدستان جامعه است!

آینده آزاد، مرفه و خوشبخت نسل جوان در گروه نماندن حاکمیت نظام اسلامی و طبقه سرمایه دار و نظام فساد حاکم بر کشور است. برای تحقق چنین آینده ای راهی جز مبارزه جدی و اتحاد جوانان و بقیه اقشار زحمتکش و آزادیخواه وجود ندارد!

منبع: شماره ٣١ نشریه سوسیالیسم امروز

http://www.simroz.org

٢٣ دی ١٣٩۶

١٣-١-٢٠١٨

 

نوشتن نظرHOME