منشتر شد –  انترناسیونال شماره ٧۴٣

 انترناسیونال شماره ٧۴٣

١- ستون اول ( ستون سمت راست): صحبتی با کارگران بازنشسته فولاد- اصغر کریمی

٢- ناسیونالیسم یک جنبش ارتجاعی است- پرسش از کاظم نیکخواه

٣- اعتراضات در اقلیم کردستان عراق- پرسش از نسان نودینیان

۴-در حاشیه یک شعار تفرقه افکنانه-شهلا دانشفر

۵- در ٢٠٠ سالگی کارل مارکس- مینا احدی

۶- کارگران در هفته ای که گذشت- شهلا دانشفر

٧- یاداشت های آرش دشتی؛ از سوت چارواداری تا سبوس برنج!، شعاری که طنین انداز شد! و جنبش بازنشستگان

٨- زنان قفل های جداسازی جنسیتی اسلام را می شکنند!- حسن صالحی

٩- اطلاعیه ها؛

– گوشه هایی از اعتصابات گسترده کارگری در سراسر کشور- حزب کمونیست کارگری ایران

– بازنشستگان فولاد خوزستان هم به میدان میایند!- حزب کمونیست کارگری ایران

١٠- تجمع اعتراضی کارگران راه آهن تبریز و جلوگیری از حرکت قطار تبریز – مشهد!- کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

١١- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی تبریز- کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

 

 

نوشتن نظرHOME