منتشر شد-کارگر کمونیست ۵٠٧ 

کارگر کمونیست ۵٠٧ 

مطالب این شماره:

١ـ ٢۵ دی ماه صحبت های اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران در تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه بخاطر عدم تحقق خواسته هایشان

نهصد هزارتومن پول نان هم نیست. قانون قانون برده داری است!

٢ـ اطلاعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

اعتصابات و اعتراضات کارگری ادامه دارد

کارگران فولاد اهواز، بازنشستگان فولاد مبارکه، کارگران تراورس شاهرود، معلمان یزد، کارکنان مخابرات روستایی قزوین، کارگران کاشی نیلو، کارگران گروه فولاد اورمیه، … در اعتصاب و اعتراض به سر میبرند.

کارگران تراورس راه آهن دست به تجمع سراسری زدند

جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جانباختن کودکان زلزله‌زده در اثر سرما‌زدگی است

“دهه فجر” را به ده روز وحشت و اضطراب رژیم اسلامی تبدیل کنیم!

٣ـ مقالات و مصاحبه

رهبری انقلاب، امر کارگران

یاشار سهندی

۴ ــ شهلا خباززاده

خلاصه ای از اخبار کارگری دی ماه ١٣٩۶

‌۵ـ این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست!

یاسر ریگی فعال صنفی معلمان

۶ـ تشکیل پرونده امنیتی برای نجیبه صالح زاده را شدیدا محکوم میکنیم

شهلا دانشفر

٧ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

٨ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (۵۵)

دیوید ریازانف

٩. ده امر فوری انقلاب

نوشتن نظرHOME