منتشر شد-کارگر کمونیست ۵٠۶ 

کارگر کمونیست ۵٠۶ 

مطالب این شماره:

١ـ نقش و جایگاه دانشجویان در ادامه خیزش انقلابی مردم ایران

سازمان جوانان کمونیست

٢ـ اطلاعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران درمورد

خیزش انقلاب و چشم انداز اوضاع سیاسی

بازنشستگان باز هم میایند

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران

تمام زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند

اعتصابات و تجمعات کارگری در حال گسترش است

از نامه ١۵۵ نفر از وکلای دادگستری باید پشتیبانی کرد

٣ـ مقالات و مصاحبه

“هوا جان میدهد برای اعتصاب”؛

یک سخنرانی کوتاه،یک دنیا حرف

یاشار سهندی

چالش دستمزد و حقوق سال ٩٧!

نسان نودینیان

۴ ــ اینبار شکست نخواهیم خورد. اینبار ما پیروز خواهیم شد.

بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس وفعال کارگری وکودک

‌۵ـ احضار مجدد داود رضوی به شعبه ٣۶تجدید نظر در چهارم بهمن

احضار نجیبه صالح زاده به دادگستری شهرستان سقز

پیام مهدی توپچی پس از آزادی

اسماعیل عبدی معلم زندانی پس از چند روز مر خصی به زندان باز گشت

۶ـ برچسب معتاد زدن به کشته شدگان در بازداشتگاهها، عذری بدتر از گناه!

جوانمیر مرادی

٧ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

٨ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (۵۴)

دیوید ریازانف

٩. این عکس

این تصویر یک زن است .یک معلم یک بازنشسته که سی سال درس داد

نوشتن نظرHOME