منتشر شد-کارگر کمونیست ۵٠۵ 

کارگر کمونیست ۵٠۵ 

مطالب این شماره:

١ـ مصاحبه سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران با جعفر عظیم زاده

متن کتبی مصاحبه توسط یکی از همکاران کارگر کمونیست(فاروق محمدی) تهیه شده است.

٢ـ اطلاعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

هفت تپه نمونه ای از فضای حاکم بر جنبش کارگری است

اعتصابات کارگری با سرعت در حال گسترش است

به خانواده های کارکنان نفتکش سانچی تسلیت میگوییم

به دفاع از دستگیرشدگان بشتابیم

و اوباش حاکم را سر جای خود بنشانیم

بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم!

زنده باد تجمع کنندگان مقابل اوین

اعتصابات کارگری علیرغم تشدید فضای امنیتی گسترش می یابد

رانندگان سوخت رسانی پالایشگاه در اصفهان و یزد اعتصاب کردند

اعتصابات و تجمعات کارگری ادامه دارد

٣ـ مقالات و مصاحبه

درخواست طبقه متوسط: آقا سرکوب کن!

یاشار سهندی

آزادی و حکومت کارگری در برابر آلترناتیوهای ارتجاعی

ناصر اصغری

کارگران و انقلاب جاری

نسان نودینیان

مرگ در معدن های زغال سنگ!

آرش دشتی

۴ ــ دو اطلاعیه از

١. سندیکای نقاشان استان البرز

٢. بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک

‌۵ـ انقلاب مردم ایران، انقلاب همه مردم منطقه است

نیازمند حمایت طبقه کارگر و همه آزادیخواهان است!

حزب کمونیست کارگری چپ عراق

۶ـ سخنرانی آقای هانس پالم‌کویست، دبیر اتحادی سراسری کارگران صنایع فلزی سوئد

در تظاهرات سرگلس‌توری استکهلم، ششم ژانوی ٢٠١٨

٧ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

٨ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (۵٢) و (۵٣)

دیوید ریازانف

نظرات مسدود است.HOME