منتشر شد-کارگر کمونیست ۵٠٣ 

کارگر کمونیست ۵٠٣ 

مطالب این شماره:

١ـ انتشار کارگر کمونیست ۵٠٣ همزمان است با برگزاری تظاهرات در سراسر کشور علیه فقر و گرانی و بیکاری و علیه چپاولگران حاکم!

مجموعه اطلاعیه های حزب کمونیست کارگری ایران در این رابطه منتشر میشود.

جنبش سرنگونی با قدرت به پیش میرود

٢ـ زنان آزاده ایران! در تظاهراتها بی حجاب شرکت کنید!

٣ـ شروع یک پایان، آغاز یک شکوه

یاشار سهندی

۴ ــ سه مطلب از ناصر اصغری

روزهای اولیه یک انقلاب

دودلی ها در انقلاب

فروکش کردن انقلاب!

‌۵ـ بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

۶ـ شهلا خباززاده

اخبار کارگری آذرماه ١٣٩۶

٧ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

٨ـ شهلا دانشفر… کارگران در هفته ای که گذشت

٩ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (۴٨) دیوید ریازانف

١٠ـ تجمع اعتراضی کارگران گروه فولاد ارومیه و کمباین سازی تبریز

نوشتن نظرHOME