منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٩٨ 

کارگر کمونیست ۴٩٨ 

مطالب این شماره:

١ـ ویژگی های حزب کمونیست کارگری; پرسش از حمید تقوائی بمناسبت بیست و ششمین سالگرد تشکیل حزب

٢ـ منصور حکمت

مصاحبه بمناسبت دهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران

ما به پرچمدار کمونیسم در ایران امروز تبدیل شده ایم

٣ـ به گرانی نان یکصدا اعتراض کنید

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ـ محمود صالحی آزاد شد!

سایر فعالین زندانی را هم آزاد میکنیم!

‌۵ـ در حاشیه اخبار کارگری

نسان نودینیان

نان گران شد! نان گران نشد!

۶ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (١٧)

٧ـ شهلا دانشفر

خواستهای فوری زلزله زدگان باید تامین شود!

٨ـ شهلا خباززاده

اخبار کارگری آبان ماه ١٣٩۶

٩ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

١٠ـ شهلا دانشفر… کارگران در هفته ای که گذشت

١١ـ جوانمیر مرادی

حق آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه، ساخت خانه های ایمن و تأمین کلیه ملزومات زندگی یا پرداخت وام ٣۵ میلیون تومانی؟

١٢ـ گزارش شماره ١ از جمع آوری کمک های مردم

نوشتن نظرHOME