منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٩۶ 

کارگر کمونیست ۴٩۶ 

مطالب این شماره:

١ـ قربانیان زلزله غرب کشور قربانیان نظام مفتخور اسلامی هستند.

یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان زلزله غرب کشور

٢ـ مصاحبه کارگر کمونیست با پریسا ابراهیمیان

٣ـ یاشار سهندی… وحشت از تن رنجور یک کارگر مبارز

۴ـ اصغر کریمی… کارگران و تشکلیابی حزبی

‌۵ـ پروین محمدی:محمود صالحی را با نیروی قدرتمند اجتماعی طبقه کارگر آزاد کنیم

۶ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (١۵)

٧ـ شهلا دانشفر… نگاهی به شعارهای اعتراضی

٨ـ در حاشیه نامه هزار نفر از کارگران پروژه‌ای پارس جنوبی خطاب به رسانه‌های حکومتی محمد شکوهی

٩ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

١٠ـ شهلا دانشفر… کارگران در هفته ای که گذشت

١١ـ کارگران بازنشسته کیان تایر با نقشه از قبل دست به تجمع زدند

١٢ـ پیام و مطالب در ارتباط با دفاع و حمایت از محمود صالحی و رضا شهابی

١٣ـ گزارشی از کمپینی گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی

محمود صالحی آزاد باید گردد

١۴ـ بیانیه جمعی از کارگران و فعالین کارگری در محکومیت بازداشت فواد زندی

١۵ـ صدیق عزیزی نماینده کارگران فولاد زاگرس بر اثر تصادف جان باخت

نظرات مسدود است.HOME