منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧۴ 

کارگر کمونیست ۴٧۴ 

مطالب این شماره

١ـ مصاحبه: نشریه “کارگر کمونیست” با شهلا دانشفز

حکومت اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج شود

٢ـ دوازدهم ژوئن (٢٢خرداد) روز جهانی مبارزه با کار کودکان …. سیامک بهاری

٣ ـ درک ضرورت برای انجام ندادن کاری!…..یاشار سهندی

۴ـ گزارشی از تجمع اعتراضی در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو

۵ـ ٢٠ ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

۶ـ کارگران هفت تپه همراه با خانواده ها دست به تحصن زدند. نیروی انتظامی باید از مراکز کار برچیده شود!

٧ـ گفت‌وگو با پروین محمدی، نایب رئیس هیات مدیره » اتحادیه آزاد کارگران ایران«

پروین محمدی : دولت حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد

٨ـ جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد:

دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است

٩ـ کارگران در هفته ای که گذشت . سرتیترهای اعتراضات مهم کارگری در هفته ای که گذشت ! شهلا دانشفر

١٠ـ کارگران فولاد اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند

١١ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

۷ bilagor

نظرات مسدود است.HOME