منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧٢

کارگر کمونیست ۴٧٢ 

مطالب این شماره

١ـ مصاحبه:

نشریه “کارگر کمونیست” با اصغر کریمی

اعتراض کارگری می تواند تشکل را به جمهوری اسلامی تحمیل کند

٢ـ مصاحبه:

“کارگر کمونیست” با حسن صالحی

لازمه ادامه سودهی در سیستم سرمایه داری، وجود ارتش بیکاران است

٣ــ نشست شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا

۴ـ یک دیوار، یک سرود ؛ یادی از کمون پاریس…………..یاشار سهندی

۵ـ جمهوری اسلامی باید از آی ال او اخراج شود

رژیمی که کارگران را بخاطر مبارزاتشان زندانی میکند، جایی در سازمان جهانی کار ندارد………………شهلا دانشفر

۶ــ زندگی ما بعد از انفجار معدن زمستان یورت

٧ــ کارنامه حسن روحانی زیر پوست بیکاری میلیونی ……. نسان نودینیان

٨ـ کارگران در هفته ای که گذشت کارگران بعد از انتخابات …………حکم ١١ سال زندان برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد لغو شد .. شهلا دانشفر

٩ـ بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان نانوائی ها و تلاش دولت روحانی برای طراحی و اجرای سیاستهای ضد کارگری

١١ــ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس

(٣۶) دیوید ریازانف

١٢ــ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

نظرات مسدود است.HOME