منتشر شد – انترناسیونال شماره ٧٣٩

 

 انترناسیونال شماره ٧٣٩


١- پیامدهای سیاسی زلزله- اصغر کریمی
٢- خواستهای فوری زلزله زدگان باید تامین شود!- شهلا دانشفر
٣- حزب و اپوزسیون راست محافظه کار پرو غربی-علی جوادی
۴- کمونیسم کارگری در کردستان- نسان نودینیان
۵- گفتگوی نسان نودینیان با مینا احدی در باره جشن دهمین سالگرد تاسیس سازمان اکس مسلم
۶- کارگران در هفته ای که گذشت- شهلا دانشفر
٧- کارگران و قانون کار جمهوری اسلامی
٨- اطلاعیه، گزارش و آفیش برنامه ها؛
– بازنشستگان فولاد در تهران تجمع کردند-حزب کمونیست کارگری ایران
– محمود صالحی آزاد شد!- کمپین برای آزادی کارگران زندانی
– مراسم گرامیداشت و جشن- حزب کمونیست کارگری ایران- مالمو( سوئد)
– مراسم بیست و ششمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران-کلن
– محمود صالحی آزاد شد! سایر فعالین زندانی را هم آزاد میکنیم!- حزب کمونیست کارگری ایران

نوشتن نظرHOME