منتشر شد-انترناسیونال شماره ٧٣٨ 

 

انترناسیونال شماره ٧٣٨ 


مطالب این شماره؛
١- ویژگی های حزب کمونیست کارگری- حمید تقوایی
٢- جنگ طبقات: ربط انقلاب اکتبر به دنیای امروز و تحقق پذیری سوسیالیزم- سخنرانی سیاوش آذری در دانشگاه چارلز پراگ بمناسبت انقلاب اکتبر
٣- پیام حمید تقوائی دررابطه با فاجعه زلزله در ایران
۴- سازمانیافته و سراسری به حمایت از زلزله زدگان بشتابیم!- شهلا دانشفر
۵- کارگران در هفته ای که گذشت- شهلا دانشفر
۶- اطلاعیه، گزارش و آفیش برنامه ها؛
– ۲۵ نوامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان”، وز اعتراض به قوانین ضد زن است
– قربانیان زلزله غرب کشور قربانیان نظام مفتخور اسلامی هستند- حزب کمونیست کارگری ایران
– یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان زلزله غرب کشور- حزب کمونیست کارگری ایران
– بازنشستگان کوتاه نمی آیند- حزب کمونیست کارگری ایران
– خشم و نفرت مردم از حکومت و موج کمک رسانی مردمی به زلزله زدگان- حزب کمونیست کارگری ایران
– از کمک به نهادها و سفارتخانه های رژیم برای زلزله زدگان خودداری کنید- تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
– فاجعه زلزله تقصیر زمین نیست!- کمیته بین المللی علیه اعدام
– کمک های مردمی برای نجات جان زلزله زدگان حیاتی است!-کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
– گزارش دوم از کمپین گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی و برای آزادی او- کمپین برای آزادی کارگران زندانی
– سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران، مراسم گرامیداشت و جشن- مالمو( سوئد)
– تجمع سراسری بازنشستگان فولاد و خانواده هایشان-حزب کمونیست کارگری ایران

نوشتن نظرHOME