منتشر شد-انترناسیونال شماره ٧٣٧  

انترناسیونال شماره ٧٣٧  
مطالب این شماره:


١- در تدارک اجتماعی انقلاب-حمید تقوایی
٢- گذشته چراغ راه آینده نیست! (۲)-علی جوادی
٣- مافیای تخت و تاج در عربستان سعودی-سیامک بهاری
۴- نگاهی به شعارهای اعتراضی-شهلا دانشفر
۵- کارگران در هفته ای که گذشت – شهلا دانشفر
۶- کشف شد: سعید مرتضوی هندی است!-کاظم نیکخواه
٧- اطلاعیه و گزارش؛
– کارگران بازنشسته کیان تایر با نقشه از قبل دست به تجمع زدند
-گزارشی از کمپینی گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی
– گزارش از تجمعات اعتراضی در محکومیت دستگیری رهبران کارگری

نظرات مسدود است.HOME