منتشر شد -انترناسیونال شماره ٧٣۶

 

انترناسیونال شماره ٧٣۶
مطالب این شماره:


١- گذشته چراغ راه آینده نیست!گفتگویی در حاشیه “روز کوروش” (۱)- علی جوادی
٢- کارگران و تشکلیبابی حزبی- اصغر کریمی
٣- کناره گیری بارزانی و تحولات کردستان عراق- کاظم نیکخواه
۴- نسل ها و آینده ایران- مینا احدی
۵- کارگران در هفته ای که گذشت – شهلا دانشفر
۶- قتل در محیط کار- شهلا دانشفر
٧- اطلاعیه، گزارش و آفیش برنامه ها؛
– محمود صالحی باید فورا آزاد شود-حزب کمونیست کارگری ایران
– دو هزار کارگر عسلویه دست به اعتصاب زدند-حزب کمونیست کارگری ایران
– جمهوری اسلامی مسئول قتل کارگران پالایشگاه و دکل نفتی است- حزب کمونیست کارگری ایران
– کارگران تراورس در مقابل مجلس تجمع کردند- حزب کمونیست کارگری ایران
– اطلاعیه کمپین برای آزادی کارگران زندانی
– گزارش مراسم محمد جراحی در ونکور
– آکسیون در دفاع از محمود صالحی در تورنتو
– آکسیون کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در فرانکفورت

نظرات مسدود است.HOME