مصاحبه مینا احدی و وکیل رامین حسین پناهی در رادیو و تلویزیون RKT‎

مصاحبه مینا احدی و وکیل رامین حسین پناهی در رادیو و تلویزیون RKT‎

امروز در رادیو RKT ویژه برنامه ى بطور زنده خواهم داشت درباره حکم اعدام رامین حسین پناهى.
مهمانان برنامه
خانم مینا احدى مسئول کمپین حمایت از رامین
آقاى حسین احمدى نیاز وکیل رامین
ساعت پخش ١٨:١۵ به وقت اروپاى مرکزى
اگر سوالى از مهمانان برنامه دارید تا ساعت ١٨ بنویسید.
شما میتوانید شنونده و بیننده این برنامه باشید در ادرسهاى زیر:
فیس بوک : Radiorkt Kurdtribunal
استکهلم موج FM 91.6
و در سایت
https://radioguiden.se/public/se_en_nr_info.php?id=12090
Mina Ahadi Amjad Hossein Panahi

 

نوشتن نظرHOME