مصاحبه سایت عصر آنارشیسم با سیروس شاملو در باره آثار و بیوگرافی ، آنارشیسم و احمد شاملو

مصاحبه سایت عصر آنارشیسم با سیروس شاملو در باره آثار و بیوگرافی ، آنارشیسم و احمد شاملو

رفیق سیروس شاملو در ابتدا تشکر می کنیم از اینکه مصاحبه با ما را پذیرفتید.

سوالات ما حول سه محور اصلی است.

بخش اول در باره خودتان و آثار شما است.

شاملو عزیز ابتدا یک بیوگرافی از خودتان ارائه بدهید.

تا کنون چه کتاب ها و آثاری را منتشر کرده اید و در چه زمینه ای بوده است ؟

آیا احمد شاملو ، مشخصا یک آنارشیست بود ؟ اگر آری ، بنابراین بین تفکرات آنارشیستی ایشان و خود شما ، چه نقاط اشتراک و تفاوت هایی وجود دارد ؟

با توجه به اینکه جامعه ایران یک جامعه ی سنتی است که پدر سالاری و پیر سالاری حرف اول را می زند ، آیا باعث شده که کارهای هنری و آثار شما به خوبی دیده نشود ؟

آیا داشتن تفکرات آنارشیستی بر روی آثار هنرمندان نیز تاثیر می گذارد ؟ اگر آری، این تاثیرات چیست؟

آیا ما چیزی به نام هنر آنارشیستی نیز داریم ؟

دیدگاه های مشخص شما در باره آنارشیسم چیست ؟

با تشکر مجدد از شما برای پذیرفتن این مصاحبه و با آرزوی بهترین ها برای شما

پاینوشت : در ساوندکلاود رادیو آنارشی هم می توانید گوش کنید

قسمت اول مصاحبه سایت عصر آنارشیسم با سیروس شاملو در باره آثار و بیوگرافی ، آنارشیسم و احمد شاملو

نظرات مسدود است.HOME