مرکز خبرى کمیته کردستان حزب حکمتیست-با تلاش مردم مریوان و فعالین اجتماعى در سنندج حکم اعدام هیمن مصطفایی ٣ ماه به تعویق افتاد

مرکز خبرى کمیته کردستان حزب حکمتیست:

با تلاش مردم مریوان و فعالین اجتماعى در سنندج

حکم اعدام هیمن مصطفایی ٣ ماه به تعویق افتاد

از بعداز ظهر روز گذشته عده اى از مردم مریوان و کانى دینار و روستاى بوریدر همراه با فعالین اجتماعى در شهر سنندج براى جلوگیرى از اعدام هیمن مصطفایی (٢٣ ساله) که قرار بود بامداد امروز در زندان مرکزى سنندج اجرا شود، در مسجدى در نزدیکى منزل مقتول (ابراهیم محمدى) در کمربندى ١٧ شهریور حضور بهم رساندند.

با توجه به بى نتیجه ماندن تجمع مردم در مقابل منزل مقتول، جمعیت حاضر قرار گذاشتند که ساعت ۴ بامداد امروز در مقابل زندان مرکزى سنندج حضور بهم برسانند. خوشبختانه اقدام پیگیرانه و همبسته مردم مریوان و روستاهاى اطراف، با کمک فعالین اجتماعى شهر سنندج که ساعت ۴ بامداد امروز در مقابل زندان مرکزى سنندج تجمع کرده بودند نتیجه داد و حکم اعدام هیمن مصطفایی سه ماه به تعویق افتاد.

ابراهیم محمدى در سال ٩٠ بوسیله هیمن بقتل رسید و نامبرده پس از ۶ سال زندان قرار بود بامداد اروز به دار آویخته شود .

ما تلاش مردم منطقه مریوان و شهر سنندج را براى این اقدام انسانى ارج مى نهیم و برایشان در راستاى لغو کامل عمل ضد انسانى اعدام موفقیت هر چه بیشتر آرزو مى کنیم .

٢٢مه ٢٠١٧

نظرات مسدود است.HOME