ماریا یوسفزی -جنایت نابخشودنی ضد بشری در برابرمهاجرین افغان در ایران (دوهزارافغان کشته وهشت هزار زخمی در جنگ سوریه)

جنایت نابخشودنی ضد بشری در برابرمهاجرین افغان در ایران

(دوهزارافغان کشته وهشت هزار زخمی در جنگ سوریه)

ماریا یوسفزی

به صدها ظلم وخشونت که دربرابر مهاجرین افغان مقیم ایران صورت گرفته  این بار چهره اصلی خون اشام دولت اخوندی ایران برملا شد.  هزارها جوان افغان  در جنگ سوریه کشته وزخمی شده اند. واین جوان های فریب خورده و به گروگان گرفته شده به جای تامین حق پناهندگی آنها، با پرداخت مقدار پول و تحت تاثیر آموزشهای شیعه گری دینی مجبورشان کرده اند بنام حمایت از “حرم ” و حمایت از دولت بشاراسد به شوی کشتن و نابوده قدم بردارند.

متاسفانه ما مردم افغان را ناچار کرده اند که  قربانی اهداف دولت های مافیایی ومزدور ونوکر اجنبی بشویم. تقریبا ۴ -۵ دهه جنگ  تحمیلی خانمانسوز قدرتهای خارجی و مزدوران داخلی آنها در افغانستان باعث شده زندگی ما نابود شود.  تقریبا ۳ ملیون مهاجر در ایران  ۳ ملیون در پاکستان بسر میبرند که ازحقوق انسانی وشهروندی بی بهره هستند.   بیشترین مهاجرین در دنیا افغان ها تشکیل داده اند. دولت نابکار و وزارت امور مهاجرین  افغانستان در این راستا هیچ نوع مسئولیت خودرا انجام نداده  وملل متحد هم با بی توجهی هیچ اقدام نکرده است.

 حکومت جنایتکار ایران این جوان ها را بخاطر هدف تروریستی خود بخدمت گرفته است. آنها را به جنگ میفرستند تحت قومانده گروه “لشکر فاطمیون”.لشکر فاطمیون یک نیروی نظامی وابسته به سپاه قدس تروریستی جمهوری اسلامی است. این لشکر متشکل از مهاجرین عمدتا شیعیان افغانستان است. مأموریت اصلی خود را دفاع از حرم و مقبره زینب دختر علی بن ابی‌طالب و فاطمه صغری (رقیه بنت حسین)دختر حسین بن علی و مأموریت ثانویه خود را مبارزه با ظلم علیه شیعه و مسلمانان در سراسر جهان می‌دانند.

گروه‌های شیعی زیرفرماندهی سپاه قدس ایران متهم‌اند که در جبهه‌های جنگ داخلی سوریه مرتکب “قتل عام” شده و از آنها به عنوان “داعش شیعی” هم یاد می‌شود.

 انتشار خبر مرگ و زخمی  شدن هزاران انسان فریب خورده  و مهاجر افغانی از طرف حکومت ایران هشدار بزرگی برای مردم افغانستان است، رفتار جمهوری اسلامی با مردم افغانستان و پناهندگان بسیار جنایتکارانه است. نباید اجازه داد بیش از این از مردم آواره افغان برای کشتن و سرکوب مردمان دیگر در ایران و سوریه و منطقه استفاده نمایند.

منبع : شماره ٣٢ نشریه سوسیالیسم امروز

www.simroz.org

 ٣٠ دی ١٣٩۶

٢٠-١-٢٠١٨

 

نظرات مسدود است.HOME