کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -اعتصاب کارگران کاغذ پارس هفت تپه درمحوطه شرکت

اعتصاب کارگران کاغذ پارس هفت تپه درمحوطه شرکت

بر اساس خبر دریافتی صبح امروز حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شرکت کاغذ پارس هفت تپه،دست به تحصن و اعتصاب زدند. اعتراض این کارگران به پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت درموعد مقرر، برداشتن فضای امنیتی و عدم امنیت شغلی، تغییرنوع قرارداد از ماهیانه به یک ساله با توجه به مستمر بودن شغل خود، برگزارنشدن انتخابات کارگری توسط کارفرما و اجراکردن طرح مشاغل بندی که سال هاست بازنگری نشده؛ بوده است. کارگران خواهان توجه مدیران شرکت به خواسته های برحق خود شدند. اما پس از۳ ساعت تحصن، نماینده کارفرما درجمع کارگران حاضر و قول داد که خواسته های آنها را بررسی و ظرف یک هفته نتیجه را به آنها اعلام کند. در پی قول نماینده کارفرما،کارگران بصورت مشروط به اعتصاب خود پایان دادند. این اعتصاب درحالی صورت گرفت که توسط مالک شرکت، سهام شرکت جهت واگذاری در بورس عرضه شده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
لینک کانال کمیته هماهنگی https://t.me/khamahangy

نظرات مسدود است.HOME