کمیته کردستان حزب کمونیست کارگرى ایران-حمله نظامی نیروهای ارتش عراق و حشدالشعبی به کردستان عراق را محکوم میکنیم

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگرى ایران

حمله نظامی نیروهای ارتش عراق و حشدالشعبی به کردستان عراق را محکوم میکنیم


صبح روز دوشنبه ۱۶ اکتبر به دستور حیدرعبادی نیروهای ارتش عراق همراه با جریان حشدالشعبی نیروی دست ساز جمهوری اسلامی به فرماندهی قاسم سلیمانی، از چند محور برای تحت کنترل قرار دادن شهر کرکوک و شهرهای خرماطوز و داقوق، یورش برده اند. بنا به اخبار منتشر شده، نیروهای مسلح اتحادیه میهنی کردستان عراق سنگرهای خود در اطراف شهر کرکوک را رها کرده و مرکز نظامی نزدیک شهر کرکوک را بدون درگیری در اختیار نیروهای حشدالشعبی قرار داده اند. هم اکنون مقاومت و ایستادگی در مقابل نیروهای مهاجم دولت عراق توسط مردم، جوانان و نیروهای داوطلب صورت میگیرد. برق و اینترنت شهر کرکوک نیز قطع شده و بخشی از مردم کرکوک آواره شهرهای دیگر کردستان عراق شده اند.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری هر گونه حمله نظامی، تحریم اقتصادی، قطع برق و اینترنت و تحمیل آوارگی و کشتار به مردم کردستان عراق را شدیدا محکوم میکند و از همه مردم آزادیخواه، احزاب چپ و کمونیست و سازمانهای سکولار و انساندوست میخواهد توحش دولتهای منطقه علیه مردم کردستان عراق را محکوم کنند. احزاب ناسیونالیست حاکم بر کردستان عراق نماینده و سخنگوی مردم محروم و ستمدیده کردستان عراق نیستند. بند و بست تاریخی این احزاب و سرسپردگی آنان به دولتهای منطقه علیه مردم کردستان عراق بر کسی پوشیده نیست.
حمله جنایتکارانه ارتش عراق و حشدالشعبی به کردستان عراق، بخشی از مقابله دولت های منطقه علیه تصمیم مردم کردستان عراق برای جدایی از عراق است. مردم کردستان عراق میتوانند قاطع تر از هر دورانی بر این خواست تاریخی خود پای فشرده و برای دفاع نه تنها از این خواست بحق خود بلکه برای امنیت و زندگی خود، شروع به سازماندهی شوراهای خود بکنند و افکار عمومی بین المللی و سازمان های مدافع حقوق انسان در سراسر جهان را به دفاع از خواست خود و علیه توطئه های دولتهای منطقه به میدان آورند.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری
۱۶ اکتبر ۲۰۱۷
۲۴ مهر ۹۶

نظرات مسدود است.HOME