فراخوان ربابه رضایی همسر رضا شهابی برای تجمع -زمان:سه شنبه ۵دی ماه۱۳۹۶ – ساعت ۱۰مکان:مقابل ساختمان وزارت کار در خیابان آزادی تهران

فراخوان ربابه رضایی همسر رضا شهابی برای تجمع
زمان:سه شنبه ۵دی ماه۱۳۹۶ – ساعت ۱۰

مکان:مقابل ساختمان وزارت کار در خیابان آزادی تهران

نامه ربابه رضایی همسر رضا شهابی

طی دو هفته گذشته، همسرم کارگر زندانی رضا شهابی ۲ بار در زندان رجایی شهر دچار سکته مغزی شده است. و همچنان وضعیت جسمانی ایشان وخیم بوده و از اعزامش به بیمارستان برای درمان ممانعت می کنند. پیش از اینکه همسرم سکته کند جراح مغز و اعصاب رضا، اعلام نموده بود که رضا شهابی توان تحمل زندان را ندارد. همسرم از ۱۸ مرداد با وجود اینکه دوره محکومیت حبسش به پایان رسیده است همچنان به ناحق در زندان نگهداری می شود. به سبب اینکه وزیر کار متولی و مسئول امور کارگران می باشد برای پیگیری وضعیت رضا شهابی ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۵ دی ما به وزارت کار مراجعه خواهم کرد. ربابه رضایی همسر رضا شهابی اول دی ماه۱۳۹۶

نوشتن نظرHOME